Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Představení MŠ

Historie mateřské školy

Školství předškolní i základní má v naší obci Žichlínku dlouholetou tradici. O zřízení české mateřské školy bylo usilováno ihned po otevření školy obecné. Dne 17. září 1945 byla podána žádost o otevření české mateřské školy s možností umístění školy v budově školy obecné. První česká samostatná Mateřská škola v Žichlínku, dle zápisu školní kroniky, byla založena 1. listopadu v roce 1948 v prostorách dnešní budovy základní školy. Na lanškrounském okrese to byla 4. mateřská škola. Budova školy slouží již desítky let, vystřídalo se v ní mnoho dětí, prošla řadou rekonstrukcí.

A jaká je současnost? 1. ledna 2003 vznikl právní subjekt – Základní škola, Žichlínek 65, skládající se ze tří složek – mateřské školy, základní školy a školní jídelny. Všechny tři složky se nacházejí v jedné budově. Od dubna 2006 byl subjekt přejmenován na Základní školu a Mateřskou školu Žichlínek. Provozovatelem je Obecní úřad v Žichlínku. Radka Špačková je pověřena vedením školy, vedoucí učitelkou mateřské školy je Petra Mihulková, DiS. a vedoucí školní jídelny Andrea Schemberová. Budova školy se nachází v uzavřeném areálu plném zeleně.

Obecná charakteristika školy

Naše mateřská škola je dvoutřídní s celkovou kapacitou 50 dětí, zapsáno 45 dětí, která bývá využívána podle počtu zapsaných dětí. Přednostně jsou do školy přijímány děti ze Žichlínku, podle požadavků a naplněné kapacity i z okolí – ze Sázavy, Lubníku,. 1. a 2. třída mateřské školy se nacházejí v přízemí budovy. Prostory 1. třídy jsou umístěny na levé straně – šatna, herna, ložnice a sociální zařízení, pro školnici je zde zázemí a místnost s úklidovými prostředky. Prostory 2. třídy jsou na straně pravé – šatna, herna, ložnice a sociální zařízení, zde je i kabinet pro pomůcky a kancelář.  V podkroví máme vyčleněnou část půdy pro odložené nebo sezónně používané pomůcky. Provoz v 1. a 2. třídě je zkrácen a děti jsou spojeny v 1. či 2. třídě na určitou dobu ráno a odpoledne. Děti z  1. i 2. třídy se stravují ve svých třídách.

Pro pobyt dětí venku se využívá zahrada a veřejné hřiště za budovou školy. Vzrostlé stromy zajišťují dostatečné zastínění v teplých a slunných dnech. Na zahradě jsou dvě pískoviště, altánek, klouzačka, houpadla, uzamykatelný dřevěný domek na hračky. Zahrada se už po několik let postupně renovuje, byl zpracován velký projekt pro zlepšení zahrady a okolí školy, který se postupně realizuje podle finančních prostředků.

Pro pohybové aktivity využíváme veřejnou tělocvičnu, která sousedí se školou, chybí zde však vhodná velikost nářadí pro naše děti, které máme v plánu také postupně doplňovat. K naučným vycházkám využíváme vedlejší komunikace, blízké okolí vesnice nám moc možností na příjemné vycházky neposkytuje.

Vzdělávání dětí v MŠ 

Záměrem školního vzdělávacího programu naší školy - Rok plný barviček je k nahlédnutí zde

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu