Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Informace

 • Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00.
 • Děti se scházejí do 7:50 hod., do té doby rodiče oznamují nepřítomnost dítěte a hlásí se počty dětí na stravování.
 • Budova MŠ se uzavírá v 8:00 hod, do té hodiny se hlásí počty dětí na stravování. Rodiče mohou po domluvě s učitelkou přivést dítě déle.
 • Po příchodu za bezpečnost dítěte v šatně zodpovídají rodiče.
 • Učitelka zodpovídá za dítě až po předání dítěte do třídy. Při odchodu z MŠ dítě učitelka předává pouze rodičům nebo jimi písemně pověřenými zástupcům. Osoby mladší 18 let si mohou dítě vyzvednout jen na základě písemné dohody MŠ s rodiči.
 • K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky.
 • Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu hradí školné, jehož výše je stanovena směrnicí školy.
 • Vzdělávání předškolních dětí v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně (rodiče těchto dětí neplatí školné).
 • Stravné (50,- Kč/den) i školné (300 Kč za měsíc) se platí hotově nebo bezhotovostně poslední středu v měsíci.
 • Rodiče jsou povinni hlásit změny v osobních údajích dítěte, ve spojení na rodiče.
 • Zápis do MŠ probíhá v květnu v mateřské škole. Termín zápisu je včas zveřejněn.
 • Dítě je přijato do MŠ na základě lékařského potvrzení, rodiče – odevzdávají vyplněnou přihlášku, evidenční lístek.
 • Školu navštěvují děti zdravé. Rodiče informují učitelku o zdravotním stavu a naopak.
 • Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají. Nemohou-li rodiče včas dítě omluvit první den nemoci, oběd je možné vyzvednout v jídelně od 11:00 – 12:00 hod.

Co dítě do MŠ potřebuje

 • Hrníček na pití (ve třídách je zaveden pitný režim),
 • oblečení na hru do třídy (s kapsou na kapesník),
 • oblečení a obuv na pobyt venku, které si dítě může zamazat, gumáky, pláštěnku,
 • bačkory, pyžamo, náhradní oblečení, doporučujeme oblečení dětem označit

O letních prázdninách je mateřská škola nejméně 5 týdnů uzavřena.

V MŠ probíhá logopedická péče, pro starší děti plavecký výcvik. 

Rodiče mají právo být informováni o prospívání dítěte, individuálních pokrocích a jeho celkovém rozvoji, s třídními učitelkami se domlouvat na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.

Rodiče mají možnost domluvit si individuální schůzky s pedagogy po ústní či telefonické domluvě.

Těšíme se na vaši spolupráci.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu