Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Představení MŠ

Historie mateřské školy

Školství předškolní i základní má v naší obci Žichlínku dlouholetou tradici. O zřízení české mateřské školy bylo usilováno ihned po otevření školy obecné. Dne 17. září 1945 byla podána žádost o otevření české mateřské školy s možností umístění školy v budově školy obecné. První česká samostatná Mateřská škola v Žichlínku, dle zápisu školní kroniky, byla založena 1. listopadu v roce 1948 v prostorách dnešní budovy základní školy. Na lanškrounském okrese to byla 4. mateřská škola. Budova školy slouží již desítky let, vystřídalo se v ní mnoho dětí, prošla řadou rekonstrukcí.

A jaká je současnost? 1. ledna 2003 vznikl právní subjekt – Základní škola, Žichlínek 65, skládající se ze tří složek – mateřské školy, základní školy a školní jídelny. Všechny tři složky se nacházejí v jedné budově. Od dubna 2006 byl subjekt přejmenován na Základní školu a Mateřskou školu Žichlínek. Provozovatelem je Obecní úřad v Žichlínku. Ředitelem školy je Mgr. Miloš Krejčí, vedoucí učitelkou mateřské školy je Petra Mihulková, DiS. a vedoucí školní jídelny Andrea Schemberová. Budova školy se nachází v uzavřeném areálu plném zeleně.

Obecná charakteristika školy

Naše mateřská škola má 2 třídy s celkovou kapacitou 65 dětí, která bývá využívána podle počtu zapsaných dětí. Přednostně jsou do školy přijímány děti ze Žichlínku, podle požadavků a naplněné kapacity i z okolí – ze Sázavy, Lubníku,. 1. a 2. třída mateřské školy se nacházejí v přízemí budovy. Prostory 1. třídy jsou umístěny na levé straně – šatna, herna, ložnice a sociální zařízení, pro školnici je zde zázemí a místnost s úklidovými prostředky. Prostory 2. třídy jsou na straně pravé – šatna, herna, ložnice a sociální zařízení, zde je i kabinet pro pomůcky a kancelář.  V podkroví máme vyčleněnou část půdy pro odložené nebo sezónně používané pomůcky. Provoz v 1. a 2. třídě je zkrácen a děti jsou spojeny v 1. třídě na určitou dobu ráno a odpoledne. Děti se stravují střídavě ve třídě a ve školní  jídelně, která je spolu s kuchyní také v přízemí budovy.

Pro pobyt dětí venku se využívá zahrada a veřejné hřiště za budovou školy. Vzrostlé stromy zajišťují dostatečné zastínění v teplých a slunných dnech. Na zahradě jsou dvě pískoviště, altánek, klouzačka, houpadla, uzamykatelný dřevěný domek na hračky. Zahrada se už po několik let postupně renovuje, byl zpracován velký projekt pro zlepšení zahrady a okolí školy, který se postupně realizuje podle finančních prostředků.

Pro pohybové aktivity využíváme veřejnou tělocvičnu, která sousedí se školou, chybí zde však vhodná velikost nářadí pro naše děti, které máme v plánu také postupně doplňovat. K naučným vycházkám využíváme vedlejší komunikace, blízké okolí vesnice nám moc možností na příjemné vycházky neposkytuje.

Vzdělávání dětí v MŠ 

Záměrem školního vzdělávacího programu naší školy - Rok plný barviček je k nahlédnutí zde

Partneři školy

Mateřská škola získala v roce 2018 významný finanční příspěvek od společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o.

Peněžitý příspěvek ve výši 10.000 Kč byl využit na pořízení materiálního vybavení zahradních hraček (nákladní auta, traktory, odrážedla, míče, kočárek pro panenky, hračky na písek) pro děti MŠ Žichlínek v roce 2018.

Děkujeme!

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu