Základní škola a mateřská škola Žichlínek

2. ročník

Online výuka 8. 4. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát
 • učebnice str. 81/13 - přečteme si text a vybíráme slova, ve kterých píšeme velké písmeno (vlastní jména)
 • Pracovní sešit str. 14/7,8  

MATEMATIKA

 • str. 28 cv. 2 - rozdělujeme zvířata na 3 stejně silná družstva + zápis do tabulky 
 • cv. 3 - sestav 4 různé příklady z nabízených čísel, aby se výsledek vždy rovnal 11
 • cv.4 - vytvoř hada z číselné řady, tak aby se nikde nepřetrhnul 
 • str. 27/4 - vymýšlej příklady tak, aby odpovídal zápisu znamínek <,>,=
 • str. 28/3 - vyřeš hady

DNES SE NEODEVZDÁVAJÍ ÚKOLY ANI SEŠITY NA KONTROLU!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce 7. 4. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • učebnice str. 81/12 - tvoření množného čísla - z uvedené nabídky slov utvoř slova v množném čísle, tvary v množném čísle zapiš do sešitu POTOK - (dva) POTOKY
 • PRACOVNÍ SEŠIT str. 13/5 - ze žluté nabídky použij slova a doplň do správných vět - dávej pozor při opisu na velká písmena 
 • PRACOVNÍ SEŠIT str. 13/6 - vylušti křížovku 

MATEMATIKA 

 • učebnice str. 25/2 - doplň trojúhelníky čísly, které jsou v nabidce okolo - součet dvou vedlejších čísel se vždy musí rovnat číslu pod nimi 
 • učebnice str. 25/3 - vyřeš pavučiny - zkoušej dosazovat čísla, tak aby se vždy rovnaly výsledky v kolečku - nezpomeň dolplnit jednotlivé hodnoty šipek 
 • str. 25/4 vpravo - stavba A a B - zapiš do tabulky počty čtverců a obdélníků 

Ve čtvrtek, 8. 4. 2021, bude normálně probíhat online výuka od 8:00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 6. 4. 2021 

ČESKÝ JAZYK

 • učebnice str. 80/9 - doplňujeme ústně 
 • str. 80/10 - nejdříve ústně doplnit správná písmena, poté opsat do sešitu 
 • Pracovní sešit cv. 4 - dopsat názvy okolních vesnic 

MATEMATIKA

 • str. 56/1 - zvířátka dědy Lesoně - rozdělujeme na dvě stejně silná družstva 
 • cv. 2 násobilkové obdélníky . násobíme dvě krajní čísla, doprostřed píšeme výsledek 
 • cv.4 - spoj čísla podle pravítka, jak jdou za sebou 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - písanka str.9

M - učebnice str. 53/3 - první dva sloupečky 

POZOR !! Zítra nebude online výuka, pouze samostatná práce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 31. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list na procvičování velkých písmen - druhý sloupeček 
 • učebnice str. 79/6 - vyhledej slova, která nepatří do věty. Z těchto slov utvoř větu. 
 • 79/7 - spoj spojení, která k sobě patří. Poté celou větu opiš do sešitu 

MATEMATIKA

 • str. 23/3 - pokračuj v řadě, doplňuj písmena, ale také barvy 
 • str. 23/4 - násobilkové obdélníky 
 • str. 24/1 - vytvoř a doplň řadu čísel do rámečku tak, aby se nikde nerozpojila 
 • str. 24/4 - vypočítej a chybné příklady škrtni 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Happy Easter - pracovní list na rpocvičování barev a čísel 
 • hledání barevných věcí kolem sebe, nejoblíběnjší barva, .. 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ  - pracovnlí list čtení - V hájovně U Pěti buků - přečíst + vyřešit úkoly 

Užijte si krásné prázdniny. Dávejte na sebe pozor. Kdo bude mít zájem, od čtvrtka do pondělí je v areálu školy připravená VELIKONOČNÍ STOPOVANÁ. Pokud se zúčastníš a odevzdáš správně vyplněnou, čeká tě doměna. V úterý se budeme na vás opět těšit na online výuce smiley.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 30. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát 
 • hledání měst na mapě v učebnice str. 78 
 • učebnice str. 78/3 - doplňování I/Y
 • pohybová doplňovačka - pomocí svého těla ukazujeme, jaké I/Y doplníme 

MATEMATIKA

 • str. 22/1 - opakujeme zvířátka dědy Lesoně a jejich hodnoty, poté rozdělíme jedno družstvo vždy na dvě stejně silná 
 • str. 23/1 - autobus - znázorňujeme si počty lidí kolik nastoupilo, kolik vystoupilo, kolik jelo, poté doplňujeme správné hodnoty do tabulky 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ  - PS - str. 12/2,3 
       - písanka str. 8
M -  str. 53/2 - poslední dva sloupečky (je možné, že někdo bude mít již hotové)

 

PRVOUKA

 • povídali jsme si o našem zdraví
 • PS: 47- zkontrolovali jsme si domácí úkol a doplnili si zbývající cvičení na této stránce
 • povídali jsme si o jarních měsících a proměnách na jaře ( na konci hodiny bohužel vypadlo spojení, nestihli jsme si hodinu ukončit a rozloučit se)

Domácí úkol: PS: str. 48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 29. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list na procvičování velkých písmen (již z minulého týdne)
 • cv. 4 - určili jsme si písmenka A,B,D,M,R - na tyto písmenka jsme výmýšleli názvy ZEMÍ, MĚST, VESNIC, JMEN, VĚCÍ A ZVÍŘAT (pozor u názvu věcí a zvířat se nepíše velké písmeno)
 • cv. 5,6,7 

MATEMATIKA

 • učebnice str. 22/ 2 - tabulky násobilky - rohová čísla násobíme a doprostřed zapíšeme výsledek
 • cv. 3 - procvičování sčítání a odčítání 
 • cv.4 - Neposedové - máme 8 čísel - každé použijeme pouze jednou tak, aby nám vycházely 4 příklady 
 • str. 23/2 - vyřeš šifru 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - pracovní list - vybarvování cv. 8 - skupiny s Ě

M - uč. str. 53/2 - první dva sloupečky - je možné, že někdo bude mít už hotové 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce 25. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list velká písmena str. 84/1,2,3 - nezapomeň, kde píšeme velká písmena, když si zopakuj na str. 77 žlutou tabulku 

MATEMATIKA 

 • učebnice str. 55 - 1,2,3 (ve cvičení 3 doplň šipky tak, aby se rovnalo číslům vpravo)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 25. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • nová kapitola - JEDEME NA VÝLET - přečíst příběh na str. 76
 • najít všechna slova s velkým písmenem, některé si lze ukázat na obrázku 
 • vysvětlení, kde se píšou velká písmena str. 77 - žlutý rámeček 
 • domácí mazlíččci, jak je mají děti pojmenované 

MATEMATIKA

 • pracovní list na procvičování - první sloupeček sčítání a odčítání 
 • pracovní list na procvičování násobilky 6 - cv. 9, 11, 12

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní list doplňovačky - první sloupeček - doplň správně velká a malá písmena 
      - pracovní list str. 48 - vybarvování - cv. 7 

M - pracovní list - druhá sloupeček na procvičování sčítání a odčítání 

NEZAPOMEŇ ODNÉST SEŠITY, ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU A PRACOVNÍ LISTY KE KONTROLE DO VESTIBULU ŠKOLY, NEJPOZDĚJI DO 14:00 HOD. ZÍTRA NENÍ ONLINE VÝUKA, ALE SAMOSTATNÁ PRÁCE, KVULI VÝPADKU ELEKTŘINY V OBCI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce 24. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list čtení - přečti si příběh PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA JDE DO ŠKOLY - poté splň úkoly 
 • pracovní sešit str. 11/5,6 - doplňovačky 

MATEMATIKA

 • str. 20/1 - součtové trojúhelníky - součet dvou čísel vedle sebe se musí rovnat společnému číslu pod nimi 
 • str. 20/2 - vyřeš hady- pozoruj znaménka a doplňuj výsledky do prázných barevných koleček 
 • str. 20/3 - vypočítej příklady, pokud tam je chyba, oprav ji 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • pracovní list str. 18/1 - přepis anglických slovíček, nejdříve je správně celé slovo, poté je potřeba doplnit vynechaná písmenka a nakonec několikrát správně slovo opsat
 • cv. 2 - bludiště - z levé strany od písmenek vám po správné cestě vznikne slovo, které se doplní do příslušné věty, kam vás také navede správná cesta bludištěm 
 • str. 19/5 - známé cvičení podle stejných tvarů listů nám vznikne 6 vět - stejní listy si nejdříve vybarvi 1 barvičkou, poté poskládej věty 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 23. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • učebnice str. 75 - zkusit doplnit básničku nejdříve samostatně, pokud děti neví, nabídneme jim nabídku slov, která je na dolní straně stránky 
 • čtení básničky 
 • pracovní sešit - str. 9 - doplnit I/Y do návodu 
 • začali jsme str.10/4

MATEMATIKA

 • počítací rozcvička 
 • hry na pana učitele, zadávání příkladů kamarádům 
 • pracovní list na procvičení násobků 6 - po cv. 6

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - dodělat pracovní sešit str. 10/4 
     - písanka str. 7

M - pracovní list str. 25/ 7,8

NEZAPOMEŇ, ZÍTRA, 24. 3. 2021, NEBUDE ONLINE VÝUKA, BUDOU ZADÁNY ÚKOLY K SAMOSTATNÉ PRÁCI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 22. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát 
 • dopis od Šimona, učebnice str. 74
 • pracovní sešit str. 9/ 3 - pojmenuj obrázky a pak doplň názvy do vět 

MATEMATIKA

 • str. 19/3 tabulka násobků 6
 • str. 19/6 - myslím si slovo 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - pracovní sešit str. 8/2
      - písanka str. 6

- str. 18/2 dodělat 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 18. 3. 2021 

Děti mají velkou pochvalu za odvedenou práci yes

MATEMATIKA

 • počítací rozcvička - příklady na procvičení násobilky 
 • počítání do 70 - autobus 
 • str. 18/2 - počítání kol vozidel, které stojí na parkovišti (sloupeček A,B,C,D)
 • SAMOSTATNÁ PRÁCE 18/4

ČESKÝ JAZYK 

 • nová kapitola JÁ MÁM KONĚ
 • čtení příběhu str. 72 - Milý dědo (přečtení, povídání si o příběhu)
 • vypsání slov Ě z příběhu

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ- pracovní sešit str. 8/1 
    - pracovní list čtení s porozuměním - "O Ivánkovi, který tloustl a tloustl! + vyplnit úkoly 

M -  pracovní list na vybarvování - rozděl si práci na 2 dny 

Nezapomeň odnést úkoly a sešity na kontrolu do vestibulu školy, nejpozději do 14:00 hod. Kdo neodevzdal žákovskou knížku minulý týden, vezme ji teď.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 17. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list na dopňování Ě - první sloupeček 
 • pracovní sešit str. 7/8,9

MATEMATIKA

 • pracovní list k procvičování násobků 5 - cv. 6,7,8,9

ANGLICKÝ JAZYK 

 • pracovní list MY FARM  lesson 2 - cv. 1,2,3 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ  - pracovní sešit str. 7/10
       - písanka str. 5

M - pracovní list dodělat cv. 10,11 - pozor děti neumí dělit - pouze příklady bez dělení 

AJ - pracovní list cv. 5 - počítání zvířat + podle vzoru zapsat odpověď ( I´ve got .......) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 16. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát slov s Ě
 • pracovní sešit str. 5/5 
 • pracovní sešit str. 6/6

MATEMATIKA

 • počítací rozcvička - diktování příkladů
 • seznámení s násobilkou 6
 • str. 17/2
 • str. 17/3

PRVOUKA

 • zkontrolovali jsme si domácí úkol PS: str. 44 - kdo nemá, prosím dodělat !
 • povídali jsme si o zdraví
 • společně jsme si přečetli v učebnici str. 37 a následně si o textu povídali

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní sešit str. 6/7
      - písanka str. 4

M - dodělat str. 17/ 3 
     - str. 53/1 - kdo nemá, dodělat 

 

PČ - úkol na 14 dní tedy do 23. 3. 2021 - vytvoř jarní květinu - použij k tomu různé materiály 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 15. 3. 2021 

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list z minulého týdne - doplňování DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ,VĚ, MĚ - cvičení č. 2 
 • učebnice str. 70 - čtení básničky 
 • str. 70/18 - ústně doplnit 

MATEMATIKA

 • pracovní list na procvičování násobilky 5 - cvičení 1-5 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - pracovní sešit str. 5/4
      - pracovní list na doplňování DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - CVIČENÍ 3 

M - sloupečky násobilky (pracovní list ještě z minulého týdne), otoč na druhou stranu a vypočítej 2 sloupečky 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 12. 3. 2021 

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • slabikotvorné r a l 
 • str. 69/ 12 - hlásková stavba slov 
 • vyhledávali jsme v textu na str. 66 slova, která mají 5 písmen a 3 písmena 
 • ústně učebnice str. 69/16 
 • čtení - čítanka str. 88 - z deníku kocoura Modroočka 

MATEMATIKA

 • násobilka 5 - opakování a vyhledávání násobků, procvičování příkladů 
 • https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5 
 • diktát příkladů do sešitů + následná kontrola:
  2*3=. 21+10=, 4*5=, 49-12=, 75+18=, 6.3= 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 11. 3. 2021 

Dnes mají děti velkou pochvalu za odvedenou práci a pracovní tempo při online výuce.

Shrnutí online výuky

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list str. 70 - slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

MATEMATIKA

 • pracovní list str. 32 - sčítání a odčítání + grafický záznam 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní list ke čtení Léčení čurbesajdy - přečíst plus vyplnit pracovní list 
      - písanka str. 3 

M - pracovní list - sloupečky násobilky - 6. sloupeček 

Nezapomeň odnést do 14:00 hod. sešity a pracovní listy na kontrolu. Přibal k tomu i žákovskou knížku a odevzdej do vestibulu školy :).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 10. 3. 2021 

Dnešní práce byla velmi obtížná. Jednak nás zlobilo připojení a také děti jsou velmi nesoustředěné a v učivu se ztrácejí. Tímto prosím rodiče o spolupráci, pomáhejte dětem se orientovat při online výuce v učivu, společně nachystejte vždy vše na stůl pro daný předmět, včetně pracovních listů. Děti nemají kontrolu z toho se odráží i jejich pracovní tempo. 

ČESKÝ JAZYK 

 • Ústně - učebnice str. 68/8,9,10
 • pracovní list - slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ str. 69 / 3 

MATEMATIKA

 • procvičování sčítání a odčítání do 100 v aplikaci skolakov.eu 
 • dodělání pracovního listu sčítání s přechodem přes 10 
 • pracovní list se sloupečky násobilky - 5. sloupeček

ANGLICKÝ JAZYK 

 • cv. 1 listy stejného tvaru vybarvíme 1 barvou - poté složíme větu 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní sešit str.4/2,3
      - učebnice str. 68/8 - doplnit a opsat 

AJ - pracovní list - cv. 2 podle zvířátek na obrázku zjišťujeme, kolik jim je let. Podle vzorové věty opisujeme a měníme číslovky podle zvířátek 
     - str. 25/ 3 - správný opis v anglickém jazyce - nejdříve je slovo napsané celé, poté doplním písmena a poté několikrát správně opíšu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCÍ ÚKOLY 9. 3. 2021 

ČJ - písanka str. 2
     - str. 67/7

M - pracovní list k procvičování násobilky - druhý a třetí sloupeček 

PRV - v hodině prvouky jsme si povídali o České republice - hlavní město, státní znaky

          PS: str. 34,35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 8. 3. 2021 

Pracovní tempo je velmi pomalé, děti velmi lehce ztrácí pozornost. Prosím nadále procvičujte sčítání a odčítání do 100 a násobky 2,3,4,5

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • krátky diktát - diktování slov: měsíc, hrábě, země, zpěvák, děsivý, medvěd, měřit, tělocvična, jehně, město, kleště
 • ústně doplnit str. 67/6 
 • pracovní sešit - druhý díl - str. 4/1 

MATEMATIKA

 • zábavné procvičovaní násobilky na stránce skolakov. eu 
 • učebnice str. 16/ 3 - první sloupeček 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - doplň a opiš do sešitu str. 67/7 

M -  učebnice str. 16/3 - druhý sloupeček a str. 54/2 domalovat již celé 

Kdo dnes neměl pracovní sešit do českého jazyka, druhý díl, dodělat si a na zítra nachystat společně s pracovními listy, které jste v pátek dostaly společně se sešity. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 5. 3. 2021 

Proběhla s paní vyhovatelkou. Tímto prosím rodiče o kontrolu dětí, stává se velmi často, že si děti odchází hrát, popřípadě si hrají u stolu místo práce v sešitě. Velmi děkuji rodičům, kteří jsou dětem nápomocni. 

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • čteme příběh na str. 66 - hledáme slova s Ě - objevujeme novou skupinu MĚ
 • ústně učebnice str. 66/2,3 
 • Čítanka str. 86 

MATEMATKA

 • zkoušeli jsme diktování příkladů a následnou kontrolu v prostředí online výuky - procvičování násobilky, sčítání a odčítání 
 • početní pohybové aktivity 

.....................................................................................................................................................................................

Online výuka 4. 3. 2021 

Dnes proběhla online výuka s paní učitelkou. V matematice jsme si nadále osvojovali nové násobky 5. Procvičovali jsme také sčítání a odčítání. V českém jazyce se nám podařilo dokončit pracovní sešit, prosím připravte si druhý díl pracovního sešitu na další hodiny. Dnes poprvé měli druháčci třetí hodinu a to prvouka s paní učitelkou Špačkovou.

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • hodinu jsme začali rozcvičkou v hravé aplikaci, cílem bylo správně doplňovat do slov U, Ú, Ů ( přikládám odkaz, kdo by si chtěl nadále doma procvičovat https://wheelofnames.com/view/cs/kmd-mg2/ )
 • PS - 40/8 - skloňování podstatných jmen tak, aby končila na Ě 
 • PS - 40/9 - přečetli jsme si věty a opravili v nich nesmysly, opravenou větu jsme přepsali na řádek 

MATEMATIKA

 • str. 52/1 - pomocí končetin jsme si představili násobky 5 (jedna ruka = jeden násobek, protože má 5 prstů), poté jsme pokračovali počítáním příkladu ve cvičení 2
 • zařadili jsme i odčítání a sčítání, které nám dělá mírné problémy a to ve slovní úloze o Dominikovi, který šel na nákup 
 • začali jsme cv. 3 - stihli jsme vyplnit první trojúhelník - děti metodou pokus a omyl řeší tyto úlohy - vždy si zkusíme rozložit 13 na dvě čísla, zapsat do příklad, poté do trojúhelníku a počítáme zda nám to vyjde, pokud ne, zkoušíme 13 rozložit na další dvě jiná čísla 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

 • ČJ - Přrčíst na str. 66 příběh - poté do domácího úkolu vypsat 10 slov, ve kterých se objevuje Ě
 • MA - pokračuj ve vybarvování obrázku na str. 54

Nezapomeň odnést sešity na koltrolu do vestibulu školy. 

................................................................................................................................................................................................

 

Online výuka 3. 3. 2021 

Druháčci se dnes poprvé online spojili s paní vyhovatelkou, která měla za úkol s nimi procvičovat a upevňovat učivo. V českém jazyce pracovali bez problémů, v matematice nám dělá trochu problémy sčítání a odčítání. Tímto prosím rodiče, aby s dětmi procvičovali sčítání a odčítání kdykoliv během dne. smiley

Shrnutí online výuky: 

ČESKÝ JAZYK  

 • str. 65/19 - zaměřili jsme se na správné pochopení významu slov, vždy vedle sebe stála dvě slova, která si byla zvukově hodně podobná, nejdříve jsme si vysvětlili význam slov a poté se slovy zkusili utvořit věty.
 • str. 65/ 21 - zaměřili jsme se na zvířata a jejich mláďata - doplňuje dvojice a ve vypplněných slovech hledáme skupiny s Ě
 • str. 65/22 - každý přečetl nahlas text, poté přepsali do sešitu

MATEMTIKA

 • v matematice jsme se zaměřili na procvičování a upevňování sčítání a odčítání do 100. Děti ještě nemají zcela osvosvojené tyto početní operace, proto nám dělaly příklady větší potíže a zabraly více času 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ

 • písanka druhý díl str. 1 
 • pracovní sešit str. 39/7

MA 

 • dodělat si v učebnici na str. 54/1
 • 54/2 - rozdělit si do více dnů 

 

Zítra, po výuce, prosím donést na kontrolu sešity do vestibulu školy.

 

ROZVRH K ONLINE VÝUCE - ZAČÁTEK OD 8:00 HOD. 

PONDĚLÍ

ČJ

M

 

ÚTERÝ

M

ČJ

PRV

STŘEDA

ČJ

M

AJ

ČTVRTEK

M

ČJ

PRV

PÁTEK

ČJ

M

 

Milí druháčci a rodiče,

od dnešního dne  jsme se vrátili opět k online výuce. Jsem ráda, že se všem podařilo připojit se. Tímto Vás prosím o spolupráci při online výuce. Dnešní hodiny jsme zvládli s přehledem. Dnes již žádné úkoly zadávány nebudou. Prosím Nezapomeňte s dětmi nadále číst. 

Shrnutí výuky: 

ČESKÝ JAZYK 

 • str. 63/14 - zopakovali jsme čtení slov se skupinami BĚ, PĚ, VĚ 
 • str. 64/16 - přečetli jsme si věty, které jsme společně dokončovali vhodnými slovy. Dále jsme vyhledávali v použitých slovech skupiny s Ě. 
 • str. 64/17 - zaměřili jsme se na hlavní slovo ZIMA a s tímto slovem jsme tvořili spojení za pomocí přídavných jmen z nabídky. Třídili jsme spojení, která se ke slovu ZIMA hodí a proč. 
 • str. 64/18 - přečetli jsme hádanku, doplnili správné I, Í / Y, Ý a opsali do školního sešitu, nakonec jsme si vzali svoji oblíbenou barvičku a zakroužkovali skupiny, ve kterých se nachází Ě

MATEMATIKA

 • vrátili jsme se do prostředí autobusu, společně jsme si kreslili do autobusu kolik nastoupilo lidí a následně mazali počet lidí, kteří vystoupili, vše jsme zapisovali do připravené tabulky na str.14/2
 • str. 14/3 - spočitali jsme si počet čtverců, tím jsme přišli na řadu čísel, které budeme doplňovat - řada čísel na sebe musí navazovat, tzn. had by se nikdy neměl přerušit 
 • str. 15/ 2 - máme 5 strejných pyramid, pro 5 různých řešení. Dětem je nápomocná 4, která je v pyramidě již doplněna. Ptám se dětí, jak lze rozdělit 4? Tím přijdeme na všechny způsoby a zbytek se nám snadno dopočítá

ZÍTRA VÝUKA OD 8:00 HOD. 

 

 

 

 

 

 

On-line výuka 27.11. 2020

Milí druháčci, vážení rodiče.

Dnes nám on - line výuka uběhla velmi rychle, chválím vás za vaší práci, trpělivost a snahu. Jste šikulky.wink

Shrnutí on- line výuky:

Matematika:

 • společně jsme si zkontrolovali zadané úkoly, které jste vyprácovávali v předešlém dni
 • Uč str. 40/4 . v tomto cvičení jsme doplňovali druhou sčítací tabulku
 • Uč str. 41/4 jsme diskutovali a rozhodovali, kam patří Martin - určovali jsme společné vlastnosti, společně jsme zjistili, podle jakého kritéria zařadíme Martina do správné skupiny
 • v závěru hodiny jste spolužákům dávali úkol, kde určovali dle vašeho zadání stejně silná družstva Dědy Lesoně

 

Český jazyk:

 • vrátili jsme se ke cv. 20 ze str. 35 - hledali jste chyby, které byly v textu
 • následně každý z vás přečetl jídelníček, který jste sestavili pro vybranou pohádkovou postavu (ten, kdo neměl úkol splněný ho vypracuje do pondělí)
 • Uč str. 36 Přečetli jsme text: Povídím, povídám pohádku, přišli jsme na to, proč jsou některá slova podtržená tučně
 • vyvodili jsme, co jsou tvrdé souhlásky a snažili se je zapamatovat (h, ch, k, r, d, t, n - píšeme po nich tvrdé y)

Domáci úkol: písanka str. 14

 

Zadání práce 26. 11. 2020

Milí druháčci,

dnes se neuvidíme při on - line výuce, ale přesto vás čeká samostatná práce. Věřím, že se vám bude skvěle dařit.

Matematika:

 • Učebnice str. 40/2 - doplňte čtverce tak, aby byl součet tří sousedních čísel 10 (doplňte pouze barevné čtverce)
 • smileypokud budeš mít chuť, můžeš vyplnit i zbývající tři - úkol je dobrovolnýwink
 • 40/3 - v tomto cvičení doplňte do tabulky čísla, dle zadání - pokud si s tím nebudeš vědět rady, udělej jen to, co půjde
 • 40/4 - do tabulky napiš součty čísel - vypracuj pouze první, druhou tabulku vypracujeme společně při pátečním setkání
 • 41/1 - vypočítej první dva sloupečky, třetí sloupeček přepiš do školního sešitu a vypočítej
 • 41/3 - rozdělování čísel (pozor na postup, nejprve musíš od horního čísla odečíst číslo, které je pod ním a následně výsledek rozdělit na dvě stejné části)

 

Český jazyk:

 • Uč. str. 34 - přečti si rozhovor dětí a najdi v něm, co není správné
 • následně řekni mamince, tatínkovi, babičce nebo dědečkovi....případně svému sourozenci, jak pečuješ o své zdraví
 • najdi v textu slovo dost a z uvedené nabídky k němu vyber synonymum (zopakuj si, co jsou to synonyma a antonyma)
 • 34/21 - přečti si zadání a sestavený jídelníček - Komu jídelníček patří? Následně si vyber jednu z uvedených pohádkových postav a sestav pro ní jídelníček - jako vzor ti poslouží jídelníček v tomto cvičení
 • Jídelníček potom napiš do domácího sešitu

Hezký den a v pátek naviděnou.smiley

............................................................................................................................................................................................

On-line výuka - středa 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí druháčci.

Dnes jsme se opět setkali v on- line vyučování. Pracovali jste moc pěkně, proto vás i dnes moc chválím. Rodičům děkuji za spolupráci a trpělivost při domácí přípravě a vypracovávání zadaných úkolů.

Shrnutí on- line výuky:

Matematika:

 • pracovali jsme na straně 39
 • ve cv. 1 jsme doplňovali znaménka větší, menší, rovná se
 • ve cv. 2 jsme sestavovali družstva zvířátek Dědy Lesoně
 • také jsme stihli doplnit autobus, který je na straně 40

Domácí úkol ze dne 25.11.: str. 39/3 - vyřeš výstaviště (doplň čísla tak, aby tvořila číselnou řadu)

                                                              hra pokryj podlahu (najdi různá řešení)

 

Český jazyk:

 • pracovali jsme na straně 34, zopakovali jsme si co jsou hlásky a jak je dělíme 
 • procvičovali jsme dělení slov na slabiky a určovali hláskovou stavbu slov

Domácí úkol ze dne 25.11.:

str. 37/18 - všech 7 slov přepiš do domácího sešitu, slova rozděl na slabiky a vyznač hláskovou stavbu slov

Prosím rodiče, aby chlapci každý den četli.

 

On-line výuka - pondělí 16. 11. 2020

Dnes jsme měli poslední on-line výuku během tohoto nouzového stavu. Někteří druháčci se přihlásili déle, proto si musí pár cvičení doplnit sami. V úterý 17. 11. je státní svátek a tudíž bez výuky. Žáci však mají z matematiky a českého jazyka (červeně označený) domácí úkol. Ve středu 18. 11. se uvidíme společně ve třídě na základní škole, hurá!

Matematika

 • Začali jsme v učebnici str. 55/1, 3
 • Dále jsme pracovali v pracovní učebnici na str. 34 a stihli cvičení 1, 2 a 3
 • DÚ učebnice str. 55/2

Český jazyk

 • Zopakovali jsme si antonyma a synonyma.
 • V učebnici na str. 30 jsme v textu vyhledali tučně zvýrazněná slova a zjistili, co mají společného. Na základě toho jsme vyvodili pravidla pravopisu u / ú / ů. 

         Pro pravidla psaní ú/ů si můžeme představit lokomotivu s vagóny.

         Lokomotiva veze slova, která začínají ú, vagóny vezou slova s ů na začátku a na konci.

          

 • Pokračovali jsme cvičením str. 31/9, 10 - psali sjme do školního sešitu.
 • DÚ: písanka str. 10

  

Vážení rodiče.

Dne 13.11. neproběhne výuka on - line. Pro tento den budou mít žáci nachystanou samostatnou práci ve formě úkolů.

Zadané úkoly na pátek 13.11. :

Matematika

 • dopracuj stránku 33/2, 3, 4
 • str. 54/2,3

 

Čaeský jazyk

 • PS: 18/1, 2
 • písanka str. 9

 

On - line výuka ve dne 12.11. 2020

Shrnutí on- line výuky

Matematika

 • v dnešní hodině jsme stihli pouze dvě cvičeníčka - chlapci dnes byli nějak unavení
 • str. 32/4 jsme vyřešili slovní úlohu
 • str.33/1 každý pracoval samostatně, žáci dosazovali čísla tak, aby výsledek odpovídal danému zadání, společně jsme vše zkontrolovali

 

Český jazyk

 • pracovali jsme v učebnici na str. 30
 • nejprve jsme si přečetli článek
 • odpověděli jsme si na otázky pod textem (1 - 6)
 • hledali jsme rozdíly mezi slovy, které měli žáci vyznačeně tučně v textu - pravopis ú,ů

 

 

Anglický jazyk

 • opakovali jsme slovní zásobu: colours, numbers
 • odpovídali jsme na jednoduché otázky: What is it?  Is it .... What colour is it? It is ......What is your favourite colour? 

 

 

 

On - line výuka ve dne 11.11. 2020

Vážení rodiče, milí žáčci druháčci. 

Dnes jste pracovali velmi snaživě a poctivě. Naše dnešní výuka byla skvělá a velmi rychle nám utekla.

Shrnutí on - line výuky

Matematika

 • pracovali jsme na straně 32
 • cv. 1 - vyřešili jsme pavučiny
 • cv.2 - vyřešili a doplnili jsme součtové trojúhelníky

Domácí úkol ze dne 11.11. 32/3

 

Český jazyk

 • PS: str. 16 - zkontrolovali jsme si domácí úkol - dopsaná slova
 • PS. str. 17/ 8,9 - opakování výcevýznamových slov
 • napsali jsme diktát slov

Domácí úkol ze dne 11.11. - Písanka str. 9

Domácí úkol z prvouky: str 8,9 - přečti Na procházce v lese a Jehličnaté stromy

Ve čtvrtek do 14.00 hod prosím, přineste do vestibulu školy ke kontrole pracovní sešity z matematiky, českého jazyka, školní sešit českého jazyka a písanku.smiley Těším se na krásně vypracované úkoly.

 

 

...............................................................................................................................................................................................

On - line výuka ve dne 10.11. 2020

Milí druháčci, i dnes vás chválím za pěknou práciyes

Vážení rodiče, dnes jsem žá/kům ve výuce slíbila zapůjčení kostek pro výuku v matematice, prosím, vyzvedněte si  je ve vestibulu školy. Dále tam budete mít ještě přichystaný pracovní list do angličtiny.

Shrnutí dnešní on-line výuky:

Matematika:

 • Pracovali jsme v učebnici na str. 31
 • cv. 1 - dosazovali jsme čísla, tak aby matematické zápisy byli správně, také jsme tyto zápisy četli
 • cv. 3 - v prvním obdélníku jsme doplňovali čísla tak, aby byl součet tří sousedních stran 10

Domácí úkol ze dne 10.11. - str. 31/3 dopracovat zbývající obdélníky

                                                      31/ rozděl . obdélník rozděl na třetiny, vybarvi

 

Český jazyk

 • zopakovali jsme si, co jsou slova vícevýznamová, se slovem ucho jsme tvořili věty
 • UČ: str. 29/16 - pojmenovali jsme zvířata, rostliny na obrázku, popisovali jejich vlastnosti, procvičovali antonyma (slova významem protikladná)
 • PS: str. 16/7 - zde jsme skládali ze slabiky názvy nářadí  - Žáci mají za domácí úkol dohledat zbývající dvě slova

Domácí úkol ze dne 10. 11. - Písanka str. 8 - písmeno u,U - Pokud žáci nemájí dopsány předešlé stránky, prosím o jejich průběžné dopsání.

 

...........................................................................................................................................................................................

On -line výuka dne 9.11.2020

Vážení rodiče, milí druháčci,

začínáme další týden s on - line výukou. Chci vám poděkovat za šikovnost v dnešní výuce.

Shrnutí dnešní on- line výuky:

Matematika

 • pracovali jsme v učebnici na str. 30
 • cv. 1 - vyřešili jsme rovnice pomocí krokování
 • seznámili jsme se s novým zvířátkem dědy Lesoně - kozou, její číselná hodnota je 5
 • cv. 2 - doplňovali jsme znaménka větší, menší a rozhodli tak, které družstvo je silnější a vyhraje
 • cv.3 - zkontrolovali jsme si domácí úkol (ne však všichni žáci ho měli hotový, prosím o doplnění zadaného úkolu)

Domácí úkol ze dne 9.11. - M - str. 30/hra - pokládání parket

 

Český jazyk

 • UČ: str. 30/13,14
 • vysvětlili jsme si, co jsou slova vícevýznamová
 • uvedli jsme si několik příkladů vícevýznamových slov a tvořili s nimi věty
 • PS: str. 16/5 - vypracovali jsme společně, slovo, které do řady nepatří vyškrtli a odůvodnili jsme proč nepatří mezi uvedená slova
 • hodinu nám zpestřila hádanka: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě. Co je to? 

 

V úterý 10.11. budou mít žáci on - line vyučování do 10.00. Poslední hodina (prvouka) se neuskuteční

 

Vážení rodiče a žáci, 

pracovní sešity matematiky, českého jazyka, prvouky a písanky mi prosím odevzdejte ke kontrole do plastové bedýnky pro 2. a 4. ročník ve vestibulu školy ve čtvrtek 5. 11. 2020 do 14 hodin. Prosím, abyste si zároveň s odevzdáním PS s sebou domů vzali vytištěný pracovní list s úkoly z matematiky, který bude připraven na protější straně vestibulu. Vyplňovat ho budeme společně v pátek 6. 11. při online výuce!

Sešity hned opravím, vrátím do bedýnky ve vestibulu školy a vyzvednout si je můžete kdykoli v pátek 6. 11. do 16 hodin, dokud bude škola otevřena.

Děti by měly také v týdnu každý den číst svoji knížku, nebo čítanku. 

 

! Prosím druháčky, aby nezapomínali na online výuku angličtiny, která je každý čtvrtek v čase 11:40 - 12:00 !

 

Procvičování z matematiky:

http://www.speedmath.eu

 

Procvičení:

https://www.matika.in/cs

https://skolakov.eu/matematika-2-trida

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

https://www.gramar.in/cs/

 

(Výuková videa Matýskova matematika:

https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/ )

 

Informace o prázdninovém malování (s podzimem), kterého se mohou účastnit i děti, které nechodí do družiny, naleznete na: http://www.zsamszichlinek.cz/aktuality1/

 

Vážení rodiče a žáci, výuka on-line v týdnu od pondělí 2. 11. proběhne na:

https://join.4services.cz/zszichlinek2

 

Vážení rodiče a žáci,

ráda bych zkrátila a posunula poslední hodinu angličtiny ve čtvrtek, zde je nový aktualizovaný rozvrh:

Rozvrh hodin on-line výuky:

PO 8:15 – 9:00 matematika, 9:05 – 9:50 český jazyk

ÚT 8:15 – 9:00 matematika, 9:05 – 9:50 český jazyk, 10:00 – 10:45 prvouka

STŘ 8:15 – 9:00 matematika, 9:05 – 9:50 český jazyk

ČT 8:15 – 9:00 matematika, 9:05 – 9:50 český jazyk, 11:40 – 12:00 angličtina

PÁ 8:15 – 9:00 matematika, 9:05 – 9:50 český jazyk

 

Děkuji a přeji moc pěkný víkend a týden.

 

Vážení žáci, 

doufám, že vám doba vzdělávání na dálku rychle uběhne, a že učivo těchto týdnů dobře zvládnete... 

S jeho zvládnutím vám budou pomáhat také on-line hodiny. 

On-lina výuka - od 8:15 hodin: https://meet.jit.si/zszichlinek2  

 

Rozvrh hodin on-line výuky:

PO 8:15 – 9:00 matematika, 9:05 &ndas

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu