Základní škola a mateřská škola Žichlínek

4. ročník

4. ročník

 

Online výuka 8.4.2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • opis doplňovačky str. 90/25 + společná kontrola 
 • pracovní sešit str. 6/8 - vylušti křížovku 
 • str.6/9 - navrhni značku srozumitelného zákazu a příkazu 

MATEMATIKA

 • 64/21 - Čtyčúhelníkové grafy - doplňování podle instrukce spodní šipky 
 • osa souměrnosti - vysvětlení, příklady
 • str. 64/28 podle souřadnicového zápisu narýsuj body, poté spoj úsečky, co nám vzniklo za tvar? narýsuj osu o (osasouměrnostiú), tak aby procházela počátkem O a poté přenes všechny body A´, B´, C´, D´. Pospojuj úsečky a vznikl nám opět stejný tvar, ale zrcadlově obrácený. 

VLASTIVĚDA

 •  str. 33 - nerostné bohatství a průmysl ČR

DNES SE ÚKOLY A SEŠITY NEODEVZDÁVAJÍ!

 

Samostatná práce 7. 4. 2021 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • zopakuj si slovní zásobu týkající se televizních programů - jak se anglicky řeknou a napíšou jednotlivé názvy televizních programů 
 • pracovní sešit str. 55/1 - poslechni si nahrávku v přiloženém odkazu a spoj co k sobě patří - poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
 • pracovní sešit str. 55/2 - píšeš o sobě a své rodině - na jaké televizní programy rádi koukáte a naopak, které nemáte rádi (nejdříve jsou 3 věty o tobě, tedy I LIKE - já mám rád, poté doplňuješ členy rodiny MY....otec, matka, sestra, bratr, ...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 6. 4. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát
 • koncovky ve slovesných tvarech přítomného a budoucího času 
 • str. 89/22 

MATEMATIKA

 • pokračujeme v geometrii z předchozí hodiny, kdy jsme si rozpracovali cvičení v PS - máme již připravení a narýsované 4 čtverce 
 • str. 11 - doplňujeme informace o těchto čtvercí ve cvičení a), b), c), d)

PŘÍRODOVĚDA

 •  str. 58 -59 - ekosystém potok a řeka 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - pracovní sešit str. 5/6 

M - pracovní sešit str. 11/2 za d) - zapiš souřadnice trojúhelníků 

NEZAPOMEŇ ZÍTRA, 7.4. 2021 v anglickém jazyce bude zadaná pouze samostatná práce. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 31. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • doplňovačka - procvičování koncovek podstatných jmen 
 • pokračujeme v pracovním listě str. 58/ 12 - nejdříve si procvičíme pravopis, poté podtrháváme slovesné tvary 
 • cv. 13 - tvoření zákazů ve 2. osobě, čísla množného a způsobu rozkazovacího 
 • cv. 14 - podle pokynů v závorkách doplň správné tvary podmiňovacího způsobu 

MATEMATIKA

 • test - šipkový a souřadnicový zápis 
 • PS str. 10/1 - podle souřadnicového zápisu rýsujeme čtverce, doplňujeme chybějící informace v zápisu 

ANGLICKÝ JAZYK

 • opakování dnů v týdnu 
 • učebnice str. 42 - překlad písničky, povídání si o aktivitách na obrázcích 
 • pracovní sešit str. 54/2 - nejdříve vyluštíme rébusy, které ukrývají názvy dnů, poté v textu doplňujeme aktivity a dny 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní list čtení - Začarovaná zvířata - přečíst + vyplnit úkoly 

AJ - EASTER WORD HUNT - velikonoční osmisměrka - najdi všechna slova v osmisměrce 

Užijte si krásné prázdniny. Dávejte na sebe pozor. Kdo bude mít zájem, od čtvrtka do pondělí je v areálu školy připravená VELIKONOČNÍ STOPOVANÁ. Pokud se zúčastníš a odevzdáš správně vyplněnou, čeká tě doměna. V úterý se budeme na vás opět těšit na online výuce smiley.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 30. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list SLOVESNÝ ZPŮSOB - cv. 1 - hledání a podtrhávání slov, třídění na rozkacovací a oznamovací způsob
 • cv. 2 - doplnění vhodných písmen , hledání slov, třídění dle osob 
 • cv. 3 - křížovka 
 • doplňovačky PL - cv. 10 

MATEMATIKA 

 • pracovní list na procvičování matematiky - magické čtverce 
 • počítání se závorkou, kontrola výsledků 

PŘÍRODOVĚDA 

 • ekosystém potok a řeka - str. 56-57 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - pracovní list ČJ str. 58/ 10 a 11 

M - pracovní list, ve kterém jste dnes pokračovali - doplň tabulku (obaly vajec)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 29. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát 
 • pracovní list - zopůsob podmiňovací str. 63 - cvičení 1,2 

MATEMATIKA 

 • učebnice str. 61 - SOUŘADNICE, VZTAHY A ZÁVISLOSTI 
 • seznámení se souřadnicovým a šipkovým zápisem - způsoby zapisování 
 • zaznamenávání bodů do čtvercové sítě podle šipkového a souřadnicového zápisu 
 • učebnice str. 61/1

VLASTIVĚDA 

 • str. 31 doba rytířská - přečíst 
 • zápis 

PŘEMYSLOVCI

Přemysl Otakar I.
-
získal Zlatou bulu sicilskou = listina, která potvrdila nezávislost Českého království a dědičný královský titul

Václav I.
- začal těžit stříbro
- dcera Anežka Česká založila klášter

Přemysl Otakar II.
­
- nejmocnější panovník střední Evropy

Václav II.
- vězněn svým strýcem Otou Braniborským
- po osvobození šlechtou ve 12 letech usedá na trůn
- razil mince pražský groš

Václav III.
- poslední PŘEMYSLOVEC – rod Přemyslovců vymírá po meči

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - pracovní list str. 63/ 3,4

M - pracovní list na procvičování matematiky - cv. 1,2 (magické čtverce)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce 26.3. 2021

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list str. 57 - osoba a číslo sloves 

MATEMATIKA 

 • vyzkoušej si písemnou práci v učebnici na str. 60, do školního sešitu, z každého příkladu vypočítej pouze toto zadání: 
    1-b
    2-a
    3-b
    4-b
    5-b
    6-a

ANGLICKÝ JAZYK 

 • pracovní list SPORTS STAR FOOD - str. 45/7 - z nabízených slov utviř věty
  45/6 - podle symbolů a uvedené abecedy rozlušti věty 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 25. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • doplňovačka str. 10/9 
 • vysvětlení slovesných způsobů - oznamovací, podmiňovací, rozkazovací str. 86 - žlutá tabulka 
 • str. 86/9 - určujeme o jaké slovesné způsoby se jedná 
 • str. 87 - žlutá tabulka podmiňovací způsob 

MATEMATIKA

 • práce s cenou - opakování co je to karuno, co jsou to halíře 
 • počítání ceny - násobení ceny v závislosti na počet kusů 
 • zaokrouhlování ceny na celé koruny 
 • PS 9/7

VLASTIVĚDA

 • opakování půdy a zemědělství České republiky 
 • pracovní list str. 20/1 
 • zápis do sešitu: 

  PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  - PŮDA tvoří obal Země
  - je domovem živočichů a je důležitá pro růst rostlin
  - vzniká zvětráváním hornin
  - půdy se liší barvou, složením a úrodností – písčitá, hlinitá, jílovitá půda
  - druh půdy se mění s nadmořskou výškou a změnou přírodních podmínek – hnědozem, černozem, podzol
  - nejúrodnější půda je černozem

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - pracovní list čtení - TEMPLETONOVIC DVOJČATA

M - pracovní list ZLOMKY str. 16/2,3

VL - pracovní list str. 20/2 

NEZAPOMEŇ ODNÉST SEŠITY, ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU A PRACOVNÍ LISTY NA KONTROLU DO VESTIBULU ŠKOLY, NEJPOZDĚJI DO 14:00 HOD. ZÍTRA NENÍ ONLINE VÝUKA, ALE POUZE SAMOSTATNÁ PRÁCE, KVŮLI VÝPADKU ELEKTŘINY V OBCI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce 24. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • učebnice str. 87/13 - doplň souvětí vhodnými slovy a opiš do školního sešitu 
 • pracovní sešit str. 4/2,3 
 • pracovní list doplňovačky str. 10/7,8 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit str. 8/5 - doplň do prvního sloupečku celkem 540,600,360,720 a 1020 korálků - poté urči zlomky v dalších sloupečcích podle zadání 
 • pracovní sešit str. 8/6 - doplň vhodná znaeménka, tak aby se rovnal výsledek 
 • pracovní list na procvičování - ve sloupečku H1 vyřeš všechny slovní úlohy 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • pracovní listy, s kterými jsme pracovali minulý týden
 • str. 43/4 - odpověz na otázky podle sebe zda máš rád či nemáš rád určité potraviny 
 • str. 44/5 - z nabídky vyber jídla, která máš rád na snídani, oběd a večeři - nakresli je na talíře a poté napiš co máš rád na snidáni, oběd, večeři a nezapomeň napsat i to, co nemáš rád na snídani, oběd, večeři (podle vzoru)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 23. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát
 • procvičování složené a jednoduchého slovesného tvaru str. 86/9
 • zápis do sešitu: ​                                        SLOVESNÉ TVARY


JEDNODUCHÝ                                                             SLOŽENÝ
- jedno slovo + zvratné se, si                 - sloveso + tvary slovesa BÝT
Př.: hrát si, jezdí, povídat si                    - Př: měla jsi, pracovali bychom

 

MATEMATIKA 

 • str. 59 v učebnici - vysvětlili jsme so rozdělení arabského kruhové chlebu, zejména jsme se zaměřili na egyptský způsob dělení 
 • str. 59/18 - názorně jsme si ukázali egyptské dělení podle zadání 
 • do školního sešitu jsme si vypočítali cenu svazku ředkviček 59/19 
 • PS - str. 8/4 - zápis zlomku a desetiného čísla - 

PŘÍRODOVĚDA

 • str. 54, 55 - přiblížili jsme si živočichy a rostliny, které můžeme najít v parku, zaměřili jsme se na chráněné rostliny a živočichy a také na rostliny, které jsou jedovaté 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - učebnice str. 86/11 - přečíst, do sešitu vypsat slovesné tvary a určit, zda se jedná o jednoduchý či šložený tvar 

M - v pracovní sešitě dodělat zápis desetiným čísel a zlomků 8/4
     - pracovní list HRY S PENĚZI - 1,2 

 - zapsat do sešitu červený rámeček ZAPAMATUJ SI na str. 55 - Nejdříve si napiš nadpis PŘÍRODA NA JAŘE - PARK 

ZÍTRA, 24. 3. 2021 NEBUDE ONLINE VÝUKA, BUDE ZADANÁ SAMOSTATNÁ PRÁCE, NEZAPOMEŇ.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online výuka 22. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list - procvičování jednoduchého a složeného tvaru slovesa a tvaru neurčitého (infinitiv

MATEMATIKA

 • učebnice str. 58/14,15,16
 • pracovní list souhrnné procvičování zlomků cv. 1 

VLASTIVĚDA 

 • opakování českého králoství za vlády Přemyslovců 
 • pracovní list str. - ČESKÉ KRÁLOSTVÍ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní list doplňovačky - str.10/5,6

M - pracovní list cv. 2

VL - komu se odpojilo připojení, vypracuje si pracovní list ČESKÉ KRÁLOSTVÍ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 18. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK 

 • pracovní list  - doplňovačky cv. 13
 • učebnice - nová kapitola Slovesa (necitlivě) - cv. 5 - určování jednoduchého a složeného tvaru slovesa
 • cv. 6 hledáme základní stavební dvojice - podmět a přísudek
 • cv. 7 - hledáme prvních 5 podstatných jmen rodu mužského, u kterých určujeme číslo, pád, rod a vzor  
 • PRACOVNÍ SEŠIT CV. 1

MATEMATIKA 

 • pracovní list - zlomky cv. 5, 6 a), 1,2 

VLASTIVĚDA

 • test - vodstvo ČR, podnebí a počásí 
 • učebnice str. 31 půda 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - čtení s porozuměním - pracovní list ZAHRADA
      - doplňovačka cv. 14

- procvičování matematiky - sloupeček E2 a F1

 

Nezapomeň donést úkoly a sešity na kontrolu do vestibulu školy, nejpozději do 14:00 hod. Kdo neodevzdal minulý týden žákovskou knížku, vezme ji dnes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 17. 3. 2021 

Velká pochvala za odvedenou práci při online výuce smiley

ČESKÝ JAZYK 

 • doplňovačky - koncovky podstatných jmen cv. 10,11 
 • test - koncovky podstatných jmen 
 • učebnice str. 84 slovesa - čtení příběhu 
 • . 84/3 - synonyma (slova se stejným významem) k vybraným slovům z textu 

MATEMATIKA

 • pokračujeme ve zlomcích 
 • učebnice str. 56/2 - znázornění zlomků pomocí úsečky 
 • Pracovní sešit - str. 7/1 vybarvujeme jednotlivé zlomky na stavbách 
 • str.7/2
 • str.7/3 - počítání zadaných příkladů 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • pracovní listy - Sports star food - čtení a překlad textu - následné odpovídání do tabulky 
 • str. 43 - čtení písně + překlad
 • kartičky 1,2,3,4 - každý si vybere jednu kartičku a zodpoví podle smajlíků co má a nemá rád
 • podle textu rozhodneme, kterou kartičku myslí 
 • HRA - myslím si kartu, ptáme se na otázky Do you like...? podle odpovědí určíme o jakou kartu se jedná 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - sloh - Moje rodina 

M - dodělat si cv.3 z pracovního sešitu str. 7 - urči pomocí písemného dělení jednu čtvrtinu z výsledku 
     - pracovní list na procvičování matematiky (je za pracovním listem se zlomky), vyplň sloupeček E1 

AJ - pokračujeme v pracovním listě - str. 42 - podle obrázků které tám jsou doplň tajenku a ta ti napoví další názvy jídla - doplň je a nakresli do prázdných koleček, které patří k tajence 
- cv. 2 - zakroužkuj jídla, která máš rád a napiš věty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 16. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

 • kontrola domácího úkolu
 • pracovní list cv. 25,26,27

MATEMATIKA

 • pracovní list znázorňování zlomků - cv. 1,3,4 

PŘÍRODOVĚDA

 • test - vlastnosti látek 
 • pracovní list ekosystém park str. 29 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní list, který jsme dělali v hodině, cv. 27 
     - pracovní list na doplňovačky - str.16/9 

M - pracovní sešit str. 6/4 

PŘ - pracovní list str. 30 

PČ - úkol na 14 dní tedy do 23. 3. 2021 - vytvoř jarní květinu - použij k tomu různé materiály 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 15. 3. 2021 

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát - koncovky podstatných jmen 
 • pracovní list - podstatná jména str. 51/21,22 
 • ústní procvičování koncovek podstatných jmen 

MATEMATIKA

 • nová kapitola zlomky - str. 56/1 - seznámení se zlomkami, určování barevných částí, jejich velikostí (jedna polovina, čtvrtina, třetina, ..) 
 • práce ve školním sešitě - vyznačování určitých části v obdélníku o obsahu 24 čtverců ( jedna polovina, čtvrtina, třetina, osmina, dvanáctina a šestina) 

VLASTIVĚDA

 • učebnice str. 28-30 české králoství za vlády Přemyslovců 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - pracovní list, se kterým jsme pracovali v hodině - cvičení 23,24 
      - pracovní list - doplňovačky - str. 16/7 

M - pracovní sešit str. 6/5,6 

Nezapomeň, zítra je test z přírodovědy.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 12. 3. 2021 

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • učebnice str. 83/23 - ústně určujeme vzory podstatnýcj jmen 
 • str. 83/25 - doplnit a opsat do sešitu 
 • Pracovní sešit - 48/8,9

MATEMATIKA

 • ústně učebnice str. 55/16, 17 
 • str. 55/15 - opsat a vypočítat do sešitu - poté seřadit od nějvětšího po nejmenší 
 • do čtverečkovaného sešitu přerýsovat, vybarvit, pojmenovat + doplnit do tabulky obsahy trojúhelníků 

ANGLICKÝ JAZYK/ČESKÝ JAZYK 

 • anglická rozvička - diktování anglického textu, děti rovnou zapisovaly do sešitu v češtině 
 • test - 5 vět na překlad
 • český jazyk - čtení str. 102 - deník malého poseroutku + otázky z příběhu 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 11. 3. 2021

Práce nám dnes rychle ubíhala. Čtvrťáci výborně pracujá při online výuce. Občas nás ale zlobí připojení.

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • ústní opakování životnosti a neživotnosti u mužského rodu 
 • seznámení a zapsání s poledními vzory - SOUDCE a PŘEDSEDA
 • doplňování koncovek podsttaných jmen - pracovní list

MATEMATIKA

 • hra Střelba na cíl (učebnice str. 52, 54)
 • opakování - práce s cenami v obchodě - zaokrouhlování cen 
 • 54/9 - odhalování myšlené stavby 

VLASTIVĚDA

 • opakování podnebí a počasí - pracovní list 
 • závěrečný kvíz kapitoly povrch, vodstvo, podnebí a počasí ČR
 • zajímavosti o zřícenině STŘEKOV

Domácí úkoly

ČJ - str. 82/22 - doplnit a opsat do sešitu 

M - dodělat tabulku v prcovním sešitě, str. 5 

VL - pracovní list, který jsme dnes využívali při hodině - cv. 2 - rozhodni o pravdivosti tvrzení, z písmen odpovědí slož tajenku 

Nezapomeň odnést do 14:00 hod. sešity a pracovní listy na kontrolu, do vestibulu školy. Nezapomeň přibalit i žákovskou knížku. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 10. 3. 2021 

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • Pracovní list - Vzor stroj

MATEMATIKA 

 • pracovní list kontrolní práce + práce s diagramy

ANGLICKÝ JAZYK 

 • test - poslední část slovíček z 6. lekce 
 • pracovní list Do you like..? (food) - doplnění slovní zásoby, tvoření otázek a krátkých odpovědí 
 • pracvoní list Do you like..? (sports activities) - samostatná práce 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - dodělat pracovní list Stroj 
      - čtení - pracovní list Mary Poppinsonová - přečíst + úkoly na další straně 

M - str. 11/4 - pracovní list práce s diagramy 

AJ - učebnice str. 42 - pustit si poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_19.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (zkopírovat do vyhledávače, poté se rovnou pustí poslech) - vnímat dny v anglickém jazyce - vědět jak jsou anglické názvy za sebou 
- pracovní sešit - str. 54/ 1 pustit si poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_20.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub - zapsat dny v týdnu, v poslechu nám spelují jednotlivá písmena 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 9. 3. 2021 

Děti mají velkou pochvalu za vzornou práci při dnešní online výuce.

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • diktát - procvičování koncovek podstatných jmen 
 • učebnice str. 81/18 - ústně 

MATEMATIKA

 • učebnice str. 52/ cv. 3 - seznámení s halíři, počítali jsme a zaokrouhlovali ceny nákupu 
 • hra SOVA v pracovníl sešitě - vylučovací metodou jsme došli k požadovaným družstvům 
 • pracovní sešit str. 4/2 - první sloupeček 

PŘÍRODOVĚDA

 • příroda na jaře - park - povídání na téma jarní rostliny a živočichové 
 • tvorba krátkého referátku - 5 vět o zvířeti či rostlině, kterou jsem si vybral plus obrázek 

Domací úkoly

ČJ - str. 47/7, pracovní list, kde jsou samá cvičení na doplňování str. 30 - oba sloupečky - nezapomeň určit vzor a pád 

MA - dodělat str. 4/2 - dva sloupečky
        - pracovní list příprava na kontrolní práci 4, str. 23 - cv. 1 dodělat c,d a cvičení 2

Nezapomeň se na zítra naučit třetí část slovíček z 6. lekce. Poznamenej si, že 16.3. je test z přírodovědy - Vlastnosti látek. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 8. 3. 2021 

Shrnutí online výuky 

ČESKÝ JAZYK 

 • rozcvička - ústně jsme doplňovali koncovky podstatných jmen 
 • Pracovní sešit str. 47/6a 
 • Pracovní list Vzor hrad - cv. 1, 2, 3 

MATEMATIKA 

 • Pracovní list sbírání a třídění dat - cv. 1,2,3 
 • Pracovní list - příprava na kontrolní práci - cv. 1 a,b 

VLASTIVĚDA 

 • Připoměli jsme si, jak vypadal život před 1000 lety 
 • Pracovní list život v čechách před tisíci lety - cv. 1,2,3,4

DOMÁCÍ ÚKOLY 

ČJ - dodělat pracovní list Vzor hrad - cv. 4 a), c) 
      - pracovní sešit str. 47/6 b) 

- pracovní list sběr a tříděni dat - cv. 4,5 - použij internet a vyhledej 

VL - dodělat pracovní list cv. 5, 6 
      - opiš do sešitu ze str. 26 zapamatuj si - napiš si také nadpis: ŽIVOT V ČECHÁCH PŘED TISÍCÍ LETY 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 5. 3. 2021 

Online výuka proběhla v pořádku, občas je potřeba si ppřipomenout pravidla, aby se neporošovala a nedocházelo k narušování online výuky věcmi, které do ní nepatří. 

Shrnutí online výuky

ČESKÝ JAZYK 

 • zkušební diktát i s odesláním prostřednictví aplikace whatsapp 
 • následná hromadná kontrola 

MATEMATIKA

 • začínáme novou kapitolu PRÁCE S DATY" - na str. 52 jsme si přečetli informace ve žlutím rámečku, poté jsme propojili český jazyk a matematiku a pracovali s textem 
 • vyhledávali jsme v textu slova, která mají 1,2 a 5 písmen - počítali jsme je, četli jsme si je 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • nadále jsme procvičovali LIKE, LOVE, DON´T LIKE - diktování vět
 • pracovní sešit str. 53 - dosazování vět do rozhovoru 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 4. 3. 2021 

Dnešní první dvě hodiny proběhly s paní vyhovatelkou, kde se zaměřili na procvičování učiva. Vlastivědu přebrala paní učitelka. 

Shrnutí online výuky:

ČESKÝ JAZYK 

 • kontrola DÚ - četba příběhu a určování čísla, pádu, rodu a vzoru
 • str. 79/13 - poslední 3 věty - nahrazování vzorů v závorkách podstatnými jmény
 • PS str. 47/6 a) 

MATEMATIKA

 • dokončení pracovního sešitu, prosín na zítra nachystat druhý díly 
 • PS - str. 37/5 b) 
 • PS - str. 39/7 
 • PS str. 40/13 - procvičování finančná gramotnosti 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

 • ČJ - str. 80/15 - stejně jako v textu je popsán snowboard, popiš takto lyže - pomůže ti nabídka v béžovém rámečku 
 • Ma -  převeď tyto jednotky: 

80 cm =                             mm                             20 mm =                                 cm

150 mm =                         cm                               990 mm =                               cm

258 cm =                           mm                             35 cm =                                   mm

7 cm =                               mm                             255 mm =                               cm

 • VLASTIVĚDA - úkol na týden, do 11. 3. - zapisování ranní a večerní venkovní teploty, např.: Pondělí - 7:30 hod., 8°C - 19:30 hod. 4°C

Nezapomeň dnes odnést do školy, do vestibulu, sešity a úkoly na kontrolu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online výuka 3. 3. 2021 

Čtvrťáci dnes pracovali s paní učitelkou. V matematice jsme dokončili opakování. V českém jazyce procvičujeme a upevňujeme vzory podstatných jmen. 

Shrnutí online výuky: 

ČESKÝ JAZYK

 • hodinu jsme zahájili rozcvičkou prostřednictvím aplikace WORDWALL, kdy jsme doplňovali správné koncovky podstatných jmen (pokud by se chtěl někdo nadále procvičovat přikládám odkaz https://wordwall.net/resource/11888132 )
 • v učebnici jsme pokračovali s určováním vzorů rodu mužského - str. 79/13 - v závorkách jsme měli určených vzor, kterém skloňujeme doplněné, vymyšlené podstatné jméno - toto cvičení dělalo dětem mírné problémy, kdy se jim nevybavovaly slova určeného rodu - nadále budeme zítra procvičovat 

MATEMATIKA 

 • hodinu jsme začali geometrií, ve které jsme nadále rýsovali čtyřúhelníky ve čtvercové síti, dále jsme počátali jejich obsahy a obvody
 • str. 40/9 - doplň a vypočítej hada, následně zapiš hodnotu x, x= ... 
 • 40/10 - opakujeme zvířátka dědy Lesoně - řešíme rovnice tak, aby se rovnala pravá i levá strana 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • zapisujeme si gramatiku používání sloves LIKE, LOVE, DON´T LIKE (pokud by někdo neměl zapsáno, kontaktujte mě, zašlu zápis na meil) 
 • překlad vět:  

  PŘELOŽ:

  1. Já mám rád ježdění na kole.

  2. Já miluji tancování.

  3. Já nemám rád nakupování.

  4. Já nemám rád hraní tenisu.

  5. Já miluji hraní počítačových her.

  6. Já mám rád sledování televize.

 • Pracovní sešit - str. 52/2 - čtení a překlad textu, kontrola doplěných informací 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - str. 80 - přečíst text - do sešitu vypsat vyznačená slova a určit u nich číslo, pád, rod, vzor

M - 40/11 - součin = násobení - z nabízených čísel vyber dvě čísla, tak abych výsledek součinu se dal zaokrouhlit na požadaovaná čísla. Výsledek zapiju na řádky, podle zaokrouhlení. 

Aj - napiš do sešitu 5 vět o sobě - co máš rád, co děláš rád, miluješ nebo naopak nemáš rád 

Zítra, po výuce, prosím donést všechny sešity na kontrolu do vestibulu školy. Prosím rodiče, o nainstalování aplikace whatsapp dětem.

ROZVRH ONLINE VÝUKY - ZAČÁTEK V 8:00 HOD.

PONDĚLÍ

ČJ

M

VL

ÚTERÝ

M

ČJ

STŘEDA

ČJ

M

AJ

ČTVRTEK

M

ČJ

VL

PÁTEK

ČJ

M

AJ

 

 

 

Online výuka 2. 3. 2021 

Chválím dnes všechny žáky. Online výuky se zúčastnili všichni a aktivně se zapojovali do výuky. 

Shrnutí online výuky: 

ČESKÝ JAZYK 

 • pokračujeme ve vzorech mužského rodu, dnes jsme si zapsali další dva nové vzorry a to HRAD a STROJ (učebnice str. 79 zelená tabulka, vyznačit koncovky)
 • ze cvičení 12 na str. 79 jsme si skloňovali všechna slova a třídili jsme si je podlle vzoru, zapsali jsme si všechna slova, která se skloňují podle vzoru HRAD

MATEMATIKA

 • nadále pokračujeme v opakování probraného učiva v pracovním sešitě
 • str. 37/5 a) - děti si opakují dělení se zbytkem, nejdříve jsme si společně zopakovali postup, poté si každý samostatně počítal a zapisoval do tabulky. Kontrola proběhla společně, pokud nastala chyba, společně jsme si příklad znova vypočitali 
 • rozpracovali jsme si úkol z geometrie na str.38/6 a) - podle zápisu jsme měli za úkol do čtvercované sítě zakreslit body, abychom mohli narýsovat čtyřúhelníky. Tento úkol byl pro některé obtížnější, proto jsme si ho promítali na obrazovce a body podle postupu zakreslovali společně, zvládli jsme si narýsovat první čtyřúhelník a zítra v tomto cvičení budeme pokračovat

PŘÍRODOVĚDA

 • přecházíme od neživé přírody zpět k živé. Krásně nám to tématicky vyšlo a začínáme probírat přírodu na jaře. Nejvdříve jsme si povídali o jaru jako takovém, které má měsíce, první jarní den, čím je zajímavý měsíc březen,... 
 • pokračovali jsme učebnicí na str. 52 - zde je zobrazen park - seznámili jsme  s tím, co je to park, jaké byvají parky, k čemu nám slouží, co tam vše najdeme a na závěr hodiny jsme poznávali zobrazené živočichy a rostliny 

DOMÁCÍ ÚKOLY

M - str. 36/2 - indické násobení 

ČJ - pracovní sešit str. 46/4 

Nezapomeň si nadále číst svoji knihu. Zítřejší online výuka začíná v 8:00 hod.!! 

 

............................................................................................................................................................................................

Milí žáci a rodiče, 

dnes jsme se opět přesunuli k online výuce. Jsem ráda, že se nám podařilo připojit. Dnes ještě nebudou zadány úkoly. Zítřejší výuka ještě proběhne od 10:00 hod. 

Shrnutí online výuky 2. 3. 2021:

ČESKÝ JAZYK 

 • pokračujeme ve vzorech mužského rodu. Ve škole jsme si stihli zapsat vzor PÁN a MUŽ 
 • Pracovní sešit str. 46/3 - vybíráme správné tvary slov, se správnými koncovkami 
 • Pracovní sešit str. 46/5 - popisujeme obrázky podstatnými jmény a poté určujeme jejich vzory (objevují se zde i vzory, které neznáme, většinou si je děti zaměňují skrze životnost POSTROJ je vzor stroj, často si zaměňují se vzorem MUŽ, v této fázi stačí upozornit, že se nejedná o vzor MUŽ, protože postroj je podstatné jméno neživotné)

MATEMATIKA

 • dokončujeme opakování probraného učiva z prvního dílu pracovního sešitu 
 • str. 36/1 - dokončujeme součtovou tabulku, kterou máme rozpracovanou z předchozího dne, nezapomenout na řešení za a) a b) 
 • 36/2 - opakování římských čísel, nejdříve si převést a poté vypočítat. Výsledky si zapiště a poté převeďte na řísmká čísla 

VLASTIVĚDA 

 • přečíst str. 25-26 v učebnici 

 

 

 

 

Online výuka 27. 11. 2020 - během dnešní výuky byl velký problém s připojením a proto byla náročnější, než obvykle. Proběhla kontrola zadané samostatné práce z 26. 11. 2020. Dokončili jsme téma zlomků a předpon s předložkami. V pondělí 30. 11. se budeme zase těšit na všechny ve škole :). 

 

ČESKÝ JAZYK 27. 11. 2020

-        https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predpony-vyhledavani/cviceni.html - určování předpony. Ústně procvičujeme.

-        Do sešitu „interaktivní známkovací diktát“: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni2.html - 1 strana, procvičujeme psaní bě/bje, vě/vje, pě – společná kontrola

-        Učebnice str.46 – přečíst vyprávěná JDEME NA TO. Ve cvičení 1. zdůvodníme pravopis zvýrazněných slov. Ve cvičení 2 vyhledáváme slovesa a určujeme jejich čas.

 

 

MATEMATIKA

-        Kontrola cvičení v PS 23/10

-        Vyřešení úlohy na str. 23/11

-        Ústně procvičujeme zlomky v učebnici na str. 35/18, ve cvičení 19 znázorňujeme do sešitu  

 

 

Online výuka 26. 11. 2020 - děti pracovaly samostatně. V pátek v matematice měly za úkol procvičit su zlomky. V českém jazyce procvičovaly předpony a předložky. Samostatná práce byla také zadána ve vlastivědě a anglickém jazyce. Zítra nás čeká kontrola samostatné práce. 

 

MATEMATIKA 26. 11. 2020

 •  PRACOVNÍ SEŠIT – str. 23/9 – podle zadání vybarvi zlomek, který je v zadání
 • písemně počítej. Výsledky, které ti vyjdou, zapiš do tabulky. V tabulce urči jednu polovinu a jednu čtvrtinu z výsledku

 

ČESKÝ JAZYK 26. 11. 2020

 • Z posledního cvičení, co jsme dělali včera, vypiš všechna spojení, kde je před podstatným jménem předložka (str. 45/25 – první tři řádky). U vypsaných spojení urči pád, číslo a rod podstatných jmen po předložkách

Např.: pod krabicí – urči pád, číslo a rod podstatného jména po předložce

 • Učebnice str. 46/24 – najdi a vypiš všechna podstatná jména a barevně vyznač předponu (podtrhni nebo zakroužkuj)
 • Pomocí vhodných předpon vymysli co nejvíce slov k: TÁHNOUT, PSÁT, CHYBOVAT, KLÍČIT

 

ANGLICKÝ JAZYK 26. 11. 2020

 • PS – str. 21 / 2 – máš 3 obrázky. Na prvním obrázku jsou hodiny, které by měly ukazovat čas, kdy máš snídani. Například mám snídani v 7:00. Dokreslím hodinové ručičky na 7:00. Na stůl dokreslím snídani a dopíšu větu, kdy mám snídani. I have breakfast at seven o´clock. 

Takto pokračuješ s druhým obrázkem (oběd) a třetím obrázkem (večeře). Čas doplňuješ podle sebe.

 

VLASTIVĚDA 26. 11. 2020

Zápis do sešitu:
                                                     Doba bronzová

Lidé objevili kovy. První, které používali, byly zlato a měď. Tavením mědi a přidáním cínu vznikl pevná a tvrdá slitina BRONZ (proto doba bronzová). Z bronzu se vyrábím zbraně. Rozvijí se řemesla – hornictví, kovářství, kovolijectví.Rozvíjí se válečnictví a obchod. Obchoduje se se solí, zlatem, mědí, kožešinami, dobytkem.

 

Video k tématu: youtube.com/watch?v=1nRMYvPPH5s

 

 

 

 

 

Online výuka 25. 11. 2020 - Společně jsme zvládli naši první online výuku. Děti již umí dobře ovládat platformu k online výuce. Velká pochvala. 
V matematice jsme opakovali zlomky - vyluštili jsme tajenku, přiřazovali zlomek ke kruhové výseči a řešili slovní úlohu.
V českém jazyce dokončujeme téma předložky a předpony. Nejdříve jsme zopakovali co jsou předpony a co předložky. Nakonec jsme vyplnili dopňovačku, kde byly nejen předložky a předpony, ale také vyjmenovaná slova. S tímto cvičením budeme pracovat zítra.  

 

MATEMATIKA 25. 11. 2020

 • Procvičuj si pomoc&iac

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu