Základní škola a mateřská škola Žichlínek

3. ročník

3. ročník

On-line výuka dne 08. 04. 2021

 

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

další den on-line výuky je za námi, dnes děti pracovaly pěkně, byly aktivní. Chválím je.yes 

Vzhledem k tomu, že se nám již děti vrátí v pondělí do školních lavic, nebudou dnes odevzdávat pracovní sešity.

 

Shrnutí on - line výuky:

Matematika:

 • společně jsme si  zkontrolovali domácí úkol 
 • pracovali jsme se stovkovou tabulkou - hledali jsme cesty a zjišťovali součty těchto cest
 • ústně jsme vypracovali na str. 73 cvičení 4 a 5

Domácí úkol ze dne 8. 4. 2021 - Pracovní sešit str. 19/2 - najdi cestu (ve stovkové tabulce), která má 3 čísla a zapiš, pokus se i najít více řešení

 

Anglický jazyk:

 • pracovali jsme v učebnici na str. 37 -  žáci odpovídali na otázky:  Where is Greg ? What color is Greg's skateboard? What color is Greg's plane?
 • přečetli a přeložili jsme si e-mail
 • v pracovním sešitě jsme odpovídali na Gregův e-mail a vybarvovali skateboard

Domácí úkol ze dne 8. 4. 2021 -  dopsat e- mail Gregovi

 

Český jazyk:​​

 • zkontrolovali jsme si domácí úkol
 • u sloves,  která si děti měly nachystat jsme určovali osobu, číslo, čas
 • v učebnici na str. 118 jsme ústně vypracovali cv. 4, 5

 

 

 

On-line výuka dne 07. 04. 2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci.

Chválím děti za jejich práci a snahu při výuce. smiley

 

Shrnutí on - line výuky:

Český jazyk:

 • zkontrolovali jsme si domácí úkol z předešlého dne
 • na str. 117/3 jsme vyluštili zbývající rébusy (pochvala patří dětem, které si rébusy rozluštily při dobrovolném úkolu), ze slovesných tvarů, které nám vyluštěním vznikly jsme tvořili věty, také jsme u těchto slovesných tvarů určovali jejich osobu a číslo
 • v pracovním sešitě na str. 18/9 jsme ve větách vyhledávali slovesa

Domácí úkol ze dne 7.4. 2021:

 • Pracovní sešit str. 18/11 - doplň i, í, y, ý a obtáhni slovesa zeleně

 

Matematika:

 • zkontrolovali jsme si domácí úkol
 • do pracovního sešitu na str. 18/1 jsme si vyzkoušeli narýsovat kružnici a následně jsme se z kružnic snažili narýsovat obrázek z učebnice na str. 72, tento obrázek žáci rýsovali  na str. 20/1 také v pracovním sešitě
 • pracovali jsme v učebnici na str. 72/3 - úlohu zapsanou šipkami děti přepisovaly pomocí čísel do sešitku 

Domácí úkol ze dne 7.4. 2021:

 • učebnice str. 72/4 - úlohu zapsanou čísly přepiš do sešitu a zapiš ji pomocí šipek  

 

Český jazyk:

 • společně jsme v pracovním sešitě na str. 18/10 určovali osobu a číslo slovesných tvarů, slovesné tvary ve 3. osobě jsme podtrhávali a zjistili jsme, co za slovo se skrývá v tajence

 

 

On-line výuka dne 06. 04.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

dnešní výuka nám velmi rychle uběhla. Děti byly velmi trpělivé, v poslední hodině jsme měli trochu přoblém s připojením. V tomto týdnu se žáci budou při on - line výuce setkávat s pí. učitelkou Špačkovou, která zastupuje po dobu nemoci pí. Zastoupilovou. 

Shrnutí on - line výuky :

Český jazyk:

 • pracovali jsme v učebnici na str. 116 - Hravá
 • žáci odpovídali na otázky, které souvisely s přečteným textem
 • na str 117/ jsme společně ústně doplnili správné souhlásky a odůvodnili pravopis ve cvičení 1
 • 117/3 vyluštili jsme dva rébusy 

Domácí úkol ze dne 6.4. 2021

 • 117/2 -  z věty vypiš podstatná jména a urči jejich pád, číslo a rod
 • wink dobrovolný úkol 117/3 - vylušti zbývající rébusy

 

Matematika:

 • pracovali jsme v učebnici na str. 72 - kružnice (nerýsovali jsme, prosím, aby žáci měli na zítra nachystaná kružítka), k tomuto cvičení se ještě vrátíme
 • dále jsme hledali ve stovkové tabulce tři sousední čísla, jejichž součet byl 15, 60, 63, 72, 105

Domácí úkol ze dne 6.4. 2021

 • Pracovní sešit str. 18/3 - vypočítej písemně - pouze 1. řádek

 

Prvouka:

 • zopakovali jsme si polní plodiny
 • poznávali jsme květiny (orsej jarní, modřenec hroznatý, prvosenka jarní, sedmikráska chudobka, děvětsil lékařský, sněženka podsněžník, violka vonná, sasanka hajní)
 • pracovali jsme v učebnici na str. 50

Domácí úkol ze dne 6. 4. 2021 

 • překreslit obrázek z učebnice str. 50 - části rostlin + popisky (kořen, stonek, list, plod, květ)

 

 

On-line výuka dne 31.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

dnešní blok on-line výuky nám rychle uběhl. Děti byly šikovné a aktivní ve výuce – chválím je.yes

Dne 01.04.2021 on-line výuka není – Velikonoční prázdniny

Dne 02.04.2021 on-line výuka není – Velký pátek

Dne 05.04.2021 on-line výuka není – Velikonoční pondělí

Uvidíme se na další on-line výuce v úterý dne 06.04.2021

Přeji všem krásné a klidné Velikonoce smiley

enlightenedDětem nedávám žádné domácí úkoly, pracovaly pilně a aktivně v on-line výuce.enlightened

Shrnutí on-line výuky:

Český jazyk

 • Pracovali jsme v PS str.17/cv.8
 • Doplňovali jsme písmena a roztřiďovali do sloupců vlastní jména
 • Doplněné jsme si zpestřili ukázkami obrázků (hrad, zámek, přehrada, řeka, jezero)
 • PS str.16/cv.4 – do kufrů jsme doplňovali slovesnou osobu (1.,2.,3.,) a tvary množného čísla

Matematika

 • Učebnice str.66/cv.3 – kontrola domácího úkolu
 • PS str.17/cv.6 – vrátili jsme se k bilandskému počítání
 • Nakupovali jsme a zbytek nákupu jsme zapisovali bilandským způsobem
 • PS str.17/cv.7 – kontrola a doplnění indického násobení

Český jazyk

 • Poslední hodinu věnujeme relaxaci, kdy děti představují knížky a čtou z nich
 • Monička – představila knížku „Byl jednou jeden krtek“ (Zdeněk Miler a Eduard Petiška) – jsou zde dvě pohádky – „Krtek a autíčko, Krtek a kalhotky“
 • Přečetla nám pohádku „Krtek a autíčko“
 • Péťa nám přečetl další pěknou kapitolku ze „Slavných příběhů čtyřlístku“ s názvem - „Mlok se vrací“
 • Shlédli jsme dokument o Velikonocích – o jejich původu a tradicích
 • https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE - Velikonoce
 • https://www.youtube.com/watch?v=sVBrRv8s2jQ - Krtek a autíčko

 

Online výuka dne 30.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

dnešní on-line výuka je za námi, trochu zlobilo připojení, ale zvládli jsme všechno. Děti byly šikovné a zapojovaly se do výuky. yes

enlightenedUPOZORNĚNÍenlightened

Kdo si nevyzvedl destičky s opravenými PS, ať nezapomene a vyzvedne dnes ve vestibulu.

V krabici ve vestibulu jsou papírová vajíčka, můžete si vzít na vytváření, nebo jen pro ozdobu

Shrnutí dnešní on-line výuky:

Matematika

 • Učebnice str.67/cv.3 a), b) – „KOUZLO PRO TROJMÍSTNÁ ZRCADLOVÁ ČÍSLA“
 • Vysvětlili jsme si, co to jsou zrcadlová čísla, a jak je získáme (415 zrcadlové číslo je 514)
 • Pro čísla 451,174, 356 jsme provedli výpočet podle Emy + zápis do sešitu
 • Diskutovali jsme, v čem spočívá kouzlo výpočtu (objevili jsme ho)
 • Hledali jsme v bodě b) další čísla, pro které je výsledek větší než 3

          Domácí úkol ze dne 30.03.2021

          Pokus se vyřešit úlohu v učebnici str.66/cv.3 a, b

Český jazyk

 • Včera jsme hledali správné názvy pohádkových postaviček
 • Dnes jsme navázali v učebnici str.114/cv.20 a), b), c), d), e)
 • Děti vymýšlely názvy pro zadání ve cvičení + zápis do sešitků nebo na papír

          Domácí úkol ze dne 30.03. 2021

          PS str.16/cv.6 a PS str.17/cv.7

Prvouka

 • Učebnice str. 46–47 - „3. POLNÍ PLODINY“
 • Přečetli jsme si texty – vyprávěli a vysvětlovali jsme si, co jednotlivé plodiny znamenají a jaký je jejich užitek pro člověka, ale i pro zvířata
 • Přečetli jsme si úryvek z knížky Eduarda Petišky – „Krtek a kalhotky“
 • Pustili jsme si na youtube příběh – „Jak krtek ke kalhotkám přišel“
 • https://www.youtube.com/watch?v=736dA6EmCI8 - video 
 • https://www.youtube.com/watch?v=6x0Aq-qbeLc - písnička Kvetly máky

On-line výuka dne 29.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

vstoupili jsme do dalšího týdne on-line výuky. Děti byly šikovné, snažily se pracovat. smiley

enlightenedUpozorněníenlightened

Dnes budou děti odevzdávat do 12 hodin destičky s vypracovanými úkoly + žákovskou knížku + pracovní sešity

Český jazyk

 • Kontrola samostatné práce z pátečního dne
 • PS str.15/cv 1, 2 – „Pohádkový tábor“
 • Doplňování správného pravopisu se zdůvodněním
 • Oprava chybně napsaných jmen pohádkových postaviček
 • Přiřazování pohádkových postaviček (správných názvů k sobě)
 • Hledání příbuzných slov ke slovu „tábor“ + označení slovesa v řádku a vytvoření věty

Matematika

 • Kontrola samostatné práce z pátečního dne
 • Učebnice str.65/ cv.3 – rozsáhlejší úloha  
 • Ověření postupu výpočtu u dvou dětí (Šárka a Šimon)
 • Diskuze o výpočtu

Anglický jazyk

 • Zopakovali jsme si frázi „I have got … (Já mám …)
 • A procvičili jsme si jsi v PS str.44/ cv.1, 2 – (Listen and match. Read and colour)
 • Povídali jsme si o bezpečnosti na ulici – Street safety
 • Učebnice str.36 – přečetli jsme si řečové bubliny a přeložili jsme je
 • Naučili jsme se nová slovíčka a používali jsme je v rozhovoru a v obrázcích
 • https://www.youtube.com/watch?v=yOyWjRr2uvs - Traffic Safety Song

Domácí úkol ze dne 29.03.2021

Nová slovíčka: cross the road (přejít přes cestu), footbridge (lávka), zebra crossing (přechod pro chodce),

                          traffic light (semafor), look to the left (koukni se do leva), look to the right (koukni se doprava)

                          Hold my hand (Chytni mě za ruku), Is it safe to cross? (Je to bezpečné k přejití?) Walk (Jdi)

                          Don´t run! (Neutíkej!  Neběhej!)

 

Zadání samostatné práce dne 26.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

z důvodu přerušení dodávky elektřiny v obci, nebude dnešní on-line výuka a děti mají zadanou samostatnou práci. Doufám, že všechno zvládnete – jste šikulky. yes

Přeji pěkný víkend a uvidíme se v pondělí na další on-line výuce – budu se těšit. smiley

Český jazyk

 • Učebnice str.109/cv.5 – doplň slova z nabídky u obrázku s kufříkem a napiš věty do domácího sešitku
 • Učebnice str.114/cv.18 – doplň písmena a cvičení napiš do domácího sešitku
 • Písanka 2.díl – str.8

Matematika

 • Učebnice str.64/cv.4 – vyřeš úlohu a napiš do domácího sešitku
 • PS str.17/cv.7,8,9 - (indické násobení, sčítání, odčítání pod sebou, doplň správně znaménka)

Prvouka

 • Učebnice str.46–47 – přečti si a udělej výpisky do malého sešitku prvouky
 • PS str.48 – doplň a vybarvi

On-line výuka dne 25.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

máme za sebou další den on-line výuky. Děti byly šikovné a pěkně pracovaly.smiley

enlightenedUpozorněníenlightened

Dnes děti nebudou odevzdávat destičky se sešitky a úkoly

Shrnutí on-line výuky:

Matematika

 • Pokračovali jsme v úloze, o které jsme si říkali včera – učebnice str.64/cv.1
 • Učebnice str.64/ cv.1 – „KVÁDR“
 • Zopakovali jsme si pojem kvádr a krychle a jejich rozdíly
 • Názorně na molitanových kostičkách byly dětem vysvětleny stavby v úloze č.1/str.64
 • Udělali jsme zápis 4 staveb do školního sešitu
 • Ukázali jsme si na molitanových kostičkách, jak měřit a zjistit rozměry staveb

Anglický jazyk

 • Zopakovali jsme si, co již umíme (pozdrav, barvy, jídlo, hračky, hry, školní pomůcky)
 • Procvičili jsme si fráze „I have got … (Já mám …), Yes, I have. (Ano, já mám), No, I haven´t. (Ne, nemám).
 • Učebnice str.35 – přečetli jsme si řečové bubliny a přeložili jsme je
 • Naučili jsme se nová slovíčka a používali jsme je v rozhovoru
 • Na závěr jsme hráli hru, kdy si děti vybrali postavu a ten druhý se pokoušel otázkami … Have you got a big blue ball, small brown  kite … uhodnout jméno

          Domácí úkol ze dne 25.03.2021

          Nová slovíčka: big (velký), small (malý)

Český jazyk

 • Učebnice str.111/cv.9 – převádění slovesných tvarů do množného čísla
 • V učebnici str.112 – přečetli a vysvětlili jsme si náležitosti v přihlášce
 • Vysvětlili jsme si pojem „přihláška
 • Řekli jsme si, kde se píší velká písmena (jména vlastní)
 • V textu přihlášky jsme hledali slovesné tvary + určovali jsme osobu, číslo
 • Na závěr děti vymýšlely věty o sobě se slovy začínajícími stejným písmenem jako jejich jméno

On-line výuka dne 24.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

dnešní výuka nám rychle uběhla. Děti byly šikovné a zapojovaly se do výuky. yessmiley

Shrnutí on-line výuky:

Český jazyk

 • Vrátili jsme se v učebnici na str.109 – přečetli jsme si, co znamená, když se slovesa časují
 • V učebnici str.110 jsme si zopakovali vyjádření sloves a jejich tvary, číslo a osobu
 • Učebnice str.111 jsme se seznámili s novými pojmy u sloves: „JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ TVARY“
 • Ústně jsme pracovali v učebnice str.111/cv.8 – toto cvičení bylo rozděleno do více částí
 • Děti ústně vyhledávaly slovesné tvary a rozhodovaly, jestli jsou jednoduché nebo složené
 • Děti dále určovaly osobu (1., 2., 3.,) a číslo (jednotné, množné)
 • Učebnice str.111/cv.9 – vyprávěli jsme si, co vidíme na obrázku

          Domácí úkol ze dne 24.03.2021

          https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=605b0e6ee5fdf – procvičovací cvičení – slovesa

          https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=605b0eaeeebc8 – hra – tajenka

Matematika

 • Učebnice str.65„BĚŽNÉ NÁSOBENÍ DVOUMÍSTNÉHO ČÍSLA“
 • K této kapitole jsme se vrátili pro připomenutí, jak násobit běžným způsobem
 • Učebnice str.65 /cv.4 – násobení jsme využili při řešení slovní úlohy
 • Úlohu jsme řešili běžným násobením, i jako kontrolu indickým násobením + zápis do sešitu
 • Učebnice str.64/ cv.1 – „KVÁDR“
 • Vysvětlili jsme si pojem kvádr (má 4 stěny stejné a 2 další odlišné) na rozdíl od krychle (skládá se ze 6 čtvercových stran, je ze všech úhlů stejná, všechny stěny jsou stejné)
 • V tomto cvičení budeme pokračovat zítra

          Domácí úkol ze dne 24.03.2021

          https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=605b0f0e78899 – násobilkové obdélníky (procvičování)

Český jazyk

 • Poslední hodinu věnujeme relaxaci, kdy děti představují knížky a čtou z nich
 • Zuzanka představila: „Můj první atlas České republiky“ – oblíbená kapitola (Vrchy, nížiny, hory)
 • Viktorka představila: 3 knížky a elektronickou Albi tužku „Hravá angličtina, Atlas světa, Lidské tělo“ a přečetla kapitolu o České republice a Africe
 • Lucinka K. představila: „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“
 • Péťa nám přečetl další pěknou kapitolku ze „Slavných příběhů čtyřlístku“ s názvem - „Signály z neznáma“

On-line výuka dne 23.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

dnešní blok on-line výuky nám rychle uběhl, a naučili jsme se něco nového. Děti byly šikovné a aktivně se zapojovaly. Při poslední hodině dnes opět dětem vypadával internet, ale výuku jsme dokončili, byť v menším počtu.yessmiley

Shrnutí on-line výuky:

Český jazyk

 • Učebnice str.109 – přečetli jsme si poučku o časování sloves
 • Vrátili jsme se v učebnici na str.59 – přečetli jsme si co slovesa vyjadřují
 • Ústně jsme pracovali v učebnice str.110/cv.6 – toto cvičení bylo rozděleno do více částí
 • V prvním úkolu žáci ústně měnili tvar sloves a zdůvodňovali pravopis
 • Ve druhém úkolu žáci ústně opravovali cizince, který chyboval v českém jazyce
 • Ve třetím úkolu žáci pracovali samostatně + zápis do školních sešitků (tvary slovesa snídat)

          Domácí úkol ze dne 23.03.2021

          Tvoř tvary slovesa běhat, hrát si – zapiš do domácích sešitků (podle vzoru v učebnici str.110)

Matematika

 • Učebnice str.66 /cv.2 – dokončili jsme úlohu
 • Změřili jsme poslední obsah trojúhelníku a zapsali do školních sešitů
 • V posledním bodě úlohy jsme zapsali trojúhelníky pomocí šipek
 • Toto cvičení bylo náročné, protože obsahovalo 4 samostatné úkoly, ale děti byly šikovné

Prvouka

 • Učebnice str. 42–43 – „LÉTO NA ZAHRADĚ“
 • Popisovali jsem si obrázky a vyprávěli jsme si o tom, co se dá pěstovat na zahradě
 • Učebnice str. 44 „OKRASNÉ ROSTLINY“ – přečetli jsme si článek a poznávali jsme obrázky květin, vysvětlili jsme si pojem „okrasné“, „zahradní a pokojové rostliny“
 • Učebnice str. 45 – „UŽITKOVÉ ROSTLINY“ – vysvětlili jsme si, co jsou to užitkové rostliny a proč je pěstujeme (ovocné stromy a keře a zelenina)

 

On-line výuka dne 22.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

vstoupili jsme do dalšího týdne on-line výuky, který, jak doufám, bude pro děti příjemný a zábavný a rychle nám uteče. Dnes dětem vypadával internet již od rána, ale výuku jsme zvládli.yes 

Shrnutí on-line výuky:

Český jazyk

 • Ústně jsme pracovali v učebnice str.108/cv.2 – ve větách děti určovaly výběr podstatná jmena, pád, číslo, rod
 • Ústní cvičení učebnice str.109/cv.5 – děti vybíraly a zdůvodňovaly, co nepatří do řady slov
 • Samostatná práce učebnice str.109/cv.4 – společně jsme si určili slovní druh (sloveso)
 • Děti pak samostatně pracovaly do školních sešitků – označily slabičnou a hláskovou stavbu slov
 • https://www.youtube.com/watch?v=ALNokazLca4 - Vítáme astronomické jaro

          Domácí úkol ze dne 22.03.2021

          Písanka 2.díl – str. 7

Matematika

 • Učebnice str.66 /cv.2 – pokračování v úloze z páteční on-line výuky
 • Zjišťování obsahu každého trojúhelníku + zápis do školních sešitů
 • Měření obvodu každého trojúhelníku v cm a převod na mm
 • V tomto cvičení budeme pokračovat zítra, jelikož se jedná o rozsáhlejší úlohu

          Domácí úkol ze dne 22.03.2021

          Učebnice str. 66/cv.4 – do domácích sešitků

Anglický jazyk

 • Zopakovali jsme si pojmy, které děti znají - (How are you? … What´s your name? … Who´s this?)
 • Procvičili jsme si odpovědi - (I am fine, thank you. See you tomorrow! Goodbay)
 • Zopakovali jsme si školní pomůcky – (a pen, a pencil, a rubber, a ruler, a pencil-case, a book) + přečetli a přeložili řečové bubliny
 • Zopakovali jsme si základní barvy a čísla od 1–10, 11–20

On-line výuka dne 19.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

uběhl další týden on-line výuky, který nám přinesl mnoho dalších nových poznatků a věřím, že i trochu zábavy. Chválím děti za připojení a za aktivitu v celém týdnu on-line výuky.

Přeji krásný víkend a budu se na vás těšit v pondělí

Upozornění enlightened

Ti, kteří si nevyzvedli destičky s opravenými sešity, nezapomeňte a vyzvedněte si dneska.

Shrnutí on-line výuky:

Český jazyk

 • Učebnice str.108 – nová kapitola „TÁBORNICKÁ“
 • Přečetli jsme si článek v učebnici
 • Zamýšleli jsme se nad významem slova „civilizace“ - jsou to určité etapy vývoje lidské společnosti, které jsou definovány vlastní kulturou
 • Vyprávěli jsme si o zážitcích z nějakého letního tábora
 • https://www.youtube.com/watch?v=87q9Mbr_4aUČtyřlístek a Ďáblův palec – film o filmu
 • https://www.youtube.com/watch?v=bASlYpEdnqIVelké dobrodružství Čtyřlístku

          Domácí úkol ze dne 19.03.2021

          Zkus najít význam slova „dokument“

          Písanka 2.díl – str. 6

Matematika

 • Učebnice str.66 /cv.1 – vrať 11 neposedů zpět do výpočtů + zápis úlohy do sešitů
 • Učebnice str. 66/cv.2 - překreslení obrázku čtverce do čtvercové mříže
 • Zjišťování obsahu každého trojúhelníku
 • V tomto cvičení budeme pokračovat v pondělí

Prvouka

 • Zopakovali jsme si, co víme o kvetoucích, nekvetoucích, léčivých, jedovatých a chráněných rostlinách
 • Na obrazovce jsme sdíleli obrázky jedových a jedlých hub i rostlin
 • Společně jsme doplňovali do pracovního listu – Houby, společné znaky rostlin, okrasné rostliny
 • Na konci hodiny nám Péťa přečetl další pěknou kapitolku ze „Slavných příběhů čtyřlístku“ s názvem - „Záhada obrazovky“ 

On-line výuka dne 18.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

další den on-line výuky je za námi, dnes děti pracovaly pěkně, byly aktivní. Chválím je.yes

Upozornění enlightened

Nezapomeňte odevzdat dnes PS a sešitky a vše ostatní tak, jak jsme si říkali v on-line výuce.

Čas odevzádní je do 13:00 hodin do bedničky ve vestibulu školy

Pokud budte potřebovat nakoupit sešity a další potřebné věci, můžete využít služeb papírnictví  Jan Dománek v Lanškrouně.

Shrnutí on-line výuky:

Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk

 • Samostatná práce – učebnice str.107/cv.32 – doplnění a přepis do školních sešitů
 • Vysvětlení přirovnání
 • Péťa nám přečetl další pěknou kapitolku ze „Slavných příběhů čtyřlístku“ s názvem -  „Mezi dravou zvěří“, kterou nám vybral Pétův tatínek, za což mu velmi děkujeme smiley

Online výuka dne 17.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

máme za sebou další blok on-line výuky, která byla velmi pěkná. Děti byly pilné a moc pěkně pracovaly – velká pochvala.smiley

Za odměnu dnes nedávám žádné domácí úkoly. yes

Shrnutí dnešní on-line výuky: 

Český jazyk

 • Kontrola domácího úkolu – písanka
 • Zopakovali jsme si pádové otázky
 • Kdo neměl napsané, doplnil si před pádové otázky předložky
 • 2.p. – (bez) Koho, čeho?  3. p. – (ke) Komu, čemu?   4.p. – (vidím) Koho, co?  6.p.(o) Kom, (o) čem?  7. p – (s) Kým, čím?
 • Samostatná práce – každý žák si vymyslel své podstatné jméno, a to vyskloňoval do školního sešitu

Matematika

 • Samostatná i společná práce v učebnici str.68/cv.3 + zápis do školních sešitů (jednalo se o rozsáhlejší matematickou úlohu)

Český jazyk

 • Společná práce – učebnice str.107/cv.34 – vyhledávání podstatných jmen, určování pádu, čísla a rodu, hledání ukrytých vyjmenovaných slov ve větách – zápis cvičení do školních sešitů
 • Lucinka K. – představila deníček, který nazvala „Památníček“, kam si zapisuje své zážitky z výletů
 • Péťa – představil knížku „Slavné příběhy čtyřlístku“ – nejoblíbenější kapitola Péti je  „Ďáblova jízda“
 • Na závěr hodiny četba kapitoly dle výběru dětí – „Záhada koně“
 • https://www.youtube.com/watch?v=UeD88_HLioU – Velké dobrodružství čtyřlístku

 

Online výuka dne 16.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

máme za sebou další den on-line výuky. První hodinu nás potrápil zvuk, ale děti byly výborné smileya pracovaly podle zadání v chatu, další hodiny bylo vše v pořádku.

Shrnutí dnešní on-line výuky: 

Matematika

 • Kontrola domácího úkolu v učebnici str.69/cv.2
 • Samostatná práce – učebnice str.68/cv.1 – indické násobení (do školních sešitků) + kontrola

          Domácí úkol ze dne 16.03.2021

          Učebnice str.61/cv.2 - vyřeš úlohu a zapiš do domácích sešitků

Český jazyk

 • Kontrola domácího úkolu – věty podle vzorce
 • Připomenutí, co to jsou slova nadřazená, podřazená, souřadná (oblečení – slovo nadřazené, tričko – slovo podřazené, kabát, svetr, tričko – slova souřadná)
 • Zopakování slov souznačných (synonyma – slova stejného, podobného významu)
 • Slova protikladná (opozita – slova s opačným významem – radost – smutek)
 • Připomenutí, co je to kořen slova, předpona a přípona (výletník – vý – předpona, let – kořen, ník – přípona)
 • Zopakování vyjmenovaných slov po b

          Domácí úkol ze dne 16.03.2021

          Písanka 2. díl – str.5

Prvouka

 • Zopakování kapitoly kvetoucí a nekvetoucí rostliny – společný zápis do školních sešitků
 • Nová kapitola učebnice str. 41 – „LÉČIVÉ, JEDOVATÉ A ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSLTINY“
 • Vyprávění si o rostlinách z těchto skupin
 • Společný zápis do školních sešitků
 • https://www.youtube.com/watch?v=lMngIzK6Slk - O šípokových růžích

         Domácí úkol ze dne 16.03.2021

         PS – str.47 – vypracuj, nalep, vybarvi

Online výuka dne 15.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

vstoupili jsme do dalšího týdne on-line výuky. Tento týden budu věnovat opakování probraného učiva a upevňování naučeného. Dnes děti pracovaly pěkně, byly aktivní - smiley, bohužel při Aj selhalo spojení sad, ale věřím, že všechno bude zase ok.

Shrnutí dnešní on-line výuky: 

Český jazyk

 • Opakování - věta, slovo, slabika, hláska
 • Připomenutí délek samohlásek ú/ů, i/y, í/ý
 • Zopakování abecedy
 • Oživení párových souhlásek uvnitř a na konci slova p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, ch/h
 • Při správném napsání, si pomůžeme tvarem téhož slova nebo slovem příbuzným ( např. led - ledu)
 • Žáci podle diktátu psali a procvičovali si párové souhlásky
 • Zopakovali jsme si, co je věta jednoduchá a souvětí + spojovací výrazy (spojky, jiná slova, čárka)
 • Připomenuli jsme si, co je stavba souvětí - vzorec (kdy V = věta, číslice = pořadí věty v souvětí, a všechny další spojovací výrazy (čárky a znamnénka)
 • Děti samy tvořily větu podle zadání vzorce V1 a V2 do školních sešitů

          Domácí úkol ze dne 15.03.2021

          Utvoř 4 věty podle zadaných vzorců a napiš do domácího sešitku

          V1, ale V2              Když V1, V2           Kde V1, V2         V1, protože V2

Matematika

 • Kontrola domácího úkolu v PS str.14/cv.3
 • Znovu jsme si vysvětlili, jak se používá krokovací pás
 • Co jsou to čísla záporná (-1,-2,-3…) na krokovacím páse
 • Přečetli jsme si poučku v učebnici str.69 - "ČÍSELNÝ VÝRAZ A KROKOVÁNÍ"
 • Společně jsme řešili úlohu v učebnici str.69/cv.1 - zápis do školních sešitků

         Domácí úkol ze dne 15.03.2021

         Učebnice str.69/cv.2 - vyřeš úlohu a zapiš do domácích sešitků

Aanglický jazyk

 

Online výuka dne 12.03.2021

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

uplynul poslední den on-line výuky v tomto týdnu, děti se připojily a snažily se pracovat po celou dobu, i když vím, jak složité to pro ně musí být. Chvílím je.

Shrnutí dnešní on-line výuky:

Matematika

 • Zkontrolovali jsme domácí úkol z předchozího dne – krokování a číslo
 • Znovu jsme si vysvětlili, jak se používá krokovací pás
 • Co jsou to čísla záporná (-1,-2,-3…) na krokovacím páse
 • Společná práce PS str. 14/cv.3 – najdi trojúhelníky a dokonči obrazec

          Domácí úkol ze dne 12.03.2021

          PS str.14/cv.3 – dokonči cvičení

Český jazyk

 • Zkontrolovali jsme si domácí úkol z předchozího dne (citově zabarvená slova)
 • Společná práce v učebnici str. 106/cv.30 – slova podřazená
 • Společná práce v učebnici str.106/29 – doplňovali jsme do cvičení i,í,y,ý (zdůvodňovali pravopis – vyjmenovaná nebo příbuzná slova, předpony vy,- vý,-)
 • Zopakovali jsme si, co všechno víme o podstatných jménech (co jsou podstatná jména, jak určujeme rod, číslo, pád)
 • Společně jsme si řekli pády a vyskloňovali jsme slovo „vodník“

          Domácí úkol ze dne 12.03. 2021

          Učebnice str. 107/cv.33 – do domácích sešitků

          Vyhledej, co je to pranostika

Prvouka

 • Zopakovali jsme si co víme o houb&aa

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu