Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Důležité informace

Provoz školní družiny:

ranní              6.30  –   7.45

odpolední      12.00  – 16.00

Provoz družiny ve školním roce 2022/2023 zůstává do 16 hodin. 

Ranní i odpolední družinu vede paní vychovatelka Klára Křevká.

Odchody dětí ze školní družiny
jsou stanoveny tak, aby nebyla narušována činnost oddělení:

po obědě – ve 14.00 – v 15.00

Veškeré změny odchodů dětí ze školní družiny, zejména dřívější odchody ze školní družiny musí být předem potvrzeny pouze písemně zákonným zástupcem dítěte.

Školní družina má v oddělení zapsáno nejvýše 30 dětí.

Školní družinu smí navštěvovat pouze žák, který je přihlášený (odevzdal vyplněnou přihlášku). Nepřihlášené dítě vychovatelka nemůže přijmout do školní družiny a převzít za něj odpovědnost. 

Přihlášení dětí do školní družiny do nejvyššího počtu účastníků v oddělení:

 Žáci 1. ročníku; následně 2. ročníku.
Žáci vyšších ročníků budou přijímáni od nejmladších podle data narození, případně u dětí dojíždějících z obcí mimo Žichlínek bude přihlédnuto k odjezdu autobusů. 

O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

V odevzdávané přihlášce do ŠD musí být uvedena jména a kontakty osob, kterým může být dítě při odchodu předáno. Osobám neuvedeným v přihlášce nebude dítě svěřeno!

Platba:

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za jedno pololetí školního roku 2022/2023 a to nejpozději do 20.10.2022  Platit můžete hotovostním i bezhotovostním platebním stykem.

Pravidla:

Žák se v družině řídí pokyny vychovatelky a dodržuje pravidla společenského chování.

Žák odchází domů ve stanovenou hodinu, případně s doprovodem, který je uveden na zápisním lístku.

Doporučujeme vhodné oblečení a obutí na ven.

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu