Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Důležité informace

Provoz školní družiny:

ranní              6.30  –   7.45

odpolední      12.00  – 16.00

Provoz školní družiny zůstává stejný jako ve školním roce 2017/18, tedy do 16 hodin. 

Ranní i odpolední družinu vede paní vychovatelka Klára Křevká.

Odchody dětí ze školní družiny
jsou stanoveny tak, aby nebyla narušována činnost oddělení:

po obědě – ve 14.00 – v 15.00

Školní družina má v oddělení zapsáno nejvýše 30 dětí.

Školní družinu smí navštěvovat pouze žák, který je přihlášený (odevzdal vyplněnou přihlášku). Nepřihlášené dítě vychovatelka nemůže přijmout do školní družiny a převzít za něj odpovědnost. 

Pravidla pro zápis do školní družiny do nejvyššího počtu účastníků v oddělení:

Přednost mají žáci 1. ročníku; následně 2. ročníku.
Žáci vyšších ročníků budou přijímáni od nejmladších podle data narození, případně u dětí dojíždějících z obcí mimo Žichlínek bude přihlédnuto k odjezdu autobusů. 

O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

V odevzdávané přihlášce do ŠD musí být uvedena jména a kontakty osob, kterým může být dítě při odchodu předáno. Osobám neuvedeným v přihlášce nebude dítě svěřeno!

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za jedno pololetí školního roku 2018/19, a to nejpozději do 20.10.2018.

Vážení rodiče,

naše škola se od nového roku 2019 zapojila do projektu „Sportuj ve škole“. Tento projekt v rámci školní družiny díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí všestranné pohybové dovednosti Vašich dětí. Proto budou dvakrát týdně (v úterý a v pátek) po dobu 45 minut probíhat v rámci školní družiny tyto sportovní aktivity. Prosíme Vás, aby Vaše děti měly ve škole vždy vhodné sportovní oblečení a obuv. Více o projektu na www.sportujveskole.cz

Sportuj ve škole bude probíhat každé úterý od 14,00 - 15,00 a pátek od 13,00 - 14,00 v tělocvičně.

Naše škola se zapojila do soutěže Lidl " Namaluj, co ti chutná." Soutěž probíhá od 1.1 2019 - 31.1.2019. Více informací na www.lidl.cz

Soutěžíme s DDM Lanškroun. Naše škola se účastní celoroční výtvarné soutěže "Dívej se a kresli" a celoroční sběračské soutěže, které organizuje DDM Damián Lanškroun. Začínáme tento měsíc. Téma výtvarné soutěže pro měsíc únor je: Konvice nebo hrneček. Sběračská soutěž je zaměřena na sbírání dřívek od nanuků a bude probíhat do 20.5.2019. Více informací na https://ddm-lanskroun.cz

Sportuj ve škole - V úvodu první hodiny si děti daly v tělocvičně nástup. V rušné části je na rozehřátí čekala pohybová hra "Dotykovka" zaměřená na běh s míčem a rozvoj dovedností při předávání míče. Po zahřátí pokračovala hra "na veverky a kuny", při které děti trénují rychlost. První kolo běží veverky, druhé kolo běží kuny, kdo z nich přinese do hnízda více oříšků? Děti nezahálely a pustily se do průpravné části hodiny, mohly si vyzkoušet zacházení  s overbalovými míči. Cvičení na udržení rovnováhy, kutálení míče před sebou a přitahování míče. V hlavní části se děti mohly těšit na různé disciplíny družstev, kutálení  míče, běh s míčem, skákání na míči a to vše s hlasovou podporou kamarádů a nechybělo ani bodování, které děti ještě více motivovalo. Těšíme se na další hodiny sportu a zábavy!

 

Soutěžíme s DDM Lanškroun -  Za měsíc únor měly děti kreslit obrázky na téma konvička nebo hrníček. Jedním z výherců byla i Renča Holubová z 1. třídy naší školy.  Další téma na měsíc březen je nejlepší masopustní maska. Přejeme hodně štěstí!

 

Březen - měsíc knihy -  při této příležitosti navštíví školní družina ve čtvrtek 21.3.2019 ve 14.00 hodin obecní knihovnu v Žichlínku. Už se moc těšíme!

 

Sportuj ve škole - další sportovní hodina probíhala hned na začátku nového měsíce března. V tělocvičně si daly děti s paní učitelkou Luckou Brokešovou honičku, která nemůže chybět na začátku každé hodiny Sportuj ve škole. Pokračuje oblíbená hra "na molekuly" - atomy (děti) pobíhají, paní učitelka vyvolá číslo a tolik atomů (dětí) se musí chytit. Kdo se nemá s kým spojit vypadává ze hry. Hru ztížíme tak, že necháme děti běhat pozpátku, skákat jako žáby a chodit jako kačky. Děti rády soutěží a proto nechybí v hodině Sportuj ve škole závody družstev. Každé družstvo plní nelehké disciplíny, jako je například kotoul vpřed, válení sudů, přecházení žíněnky po kolenou, přeskočit žíněnku po jedné noze a poslední úplně nejlepší disciplína je, posunout žíněnku skokem na druhou stranu tělocvičny. A to vše na rychlost! Těšíme se na další a další rychlé hodiny Sportuj ve škole.

 

Přichází jaro - V pátek 22.3.2019 odpoledne se půjdeme se školní družinou podívat na jaro do Zahrady v Žichlínku. Těšíme se na vůni jarních květin a na to, že neodejdeme s prázdnou.

 

 

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu