Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Důležité informace

Provoz školní družiny:

ranní              6.30  –   7.45

odpolední 12.00  – 16.00

Provoz školní družiny zůstává v září 2017 stejný jako ve školním roce 2016/17, tedy do 15 hodin, ale vzhledem k naplněnosti tříd mateřské školy nemohou být děti ze školní družiny „dohlídávány“ v mateřské školce. 

Od 1. 10. 2017 je odpolední provoz prodloužen do 16 hodin!

Ranní družinu vede paní učitelka Radka Špačková,
odpolední družinu vede paní vychovatelka Klára Křevká.

Odchody dětí ze školní družiny
jsou stanoveny tak, aby nebyla narušována činnost oddělení:

po obědě – ve 14.00 – v 15.00

Školní družina má v oddělení zapsáno nejvýše 30 dětí.

Školní družinu smí navštěvovat pouze žák, který je přihlášený (odevzdal vyplněnou přihlášku). Nepřihlášené dítě vychovatelka nemůže přijmout do školní družiny a převzít za něj odpovědnost. 

Pravidla pro zápis do školní družiny do nejvyššího počtu účastníků v oddělení:

Přednost mají žáci 1. ročníku; následně 2. ročníku.
Žáci vyšších ročníků budou přijímáni od nejmladších podle data narození, případně u dětí dojíždějících z obcí mimo Žichlínek bude přihlédnuto k odjezdu autobusů. 

O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Zápisní lístky do školní družiny žáci obdrží 4.9.2017, první den školní docházky 2017/2018 od třídních učitelů. Vyplněné přihlášky žáků do školní družiny žáci předloží nejpozději do 15.9.2017 vychovatelce ve školní družině.

V odevzdávané přihlášce do ŠD musí být uvedena jména a kontakty osob, kterým může být dítě při odchodu předáno. 

Osobám neuvedeným v přihlášce nebude dítě svěřeno!

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za jedno pololetí školního roku 2017/18, a to nejpozději do 20.10.2017.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu