Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Důležité informace

Provoz školní družiny:

ranní              6.30  –   7.45

odpolední 12.00  – 16.00

Provoz školní družiny zůstává stejný jako ve školním roce 2017/18, tedy do 16 hodin. 

Ranní i odpolední družinu vede paní vychovatelka Klára Křevká.

Odchody dětí ze školní družiny
jsou stanoveny tak, aby nebyla narušována činnost oddělení:

po obědě – ve 14.00 – v 15.00

Školní družina má v oddělení zapsáno nejvýše 30 dětí.

Školní družinu smí navštěvovat pouze žák, který je přihlášený (odevzdal vyplněnou přihlášku). Nepřihlášené dítě vychovatelka nemůže přijmout do školní družiny a převzít za něj odpovědnost. 

Pravidla pro zápis do školní družiny do nejvyššího počtu účastníků v oddělení:

Přednost mají žáci 1. ročníku; následně 2. ročníku.
Žáci vyšších ročníků budou přijímáni od nejmladších podle data narození, případně u dětí dojíždějících z obcí mimo Žichlínek bude přihlédnuto k odjezdu autobusů. 

O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

V odevzdávané přihlášce do ŠD musí být uvedena jména a kontakty osob, kterým může být dítě při odchodu předáno. 

Osobám neuvedeným v přihlášce nebude dítě svěřeno!

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za jedno pololetí školního roku 2018/19, a to nejpozději do 20.10.2018.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu