Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Zápis do 1. třídy ZŠ

                                                            

Informace k přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 

Vážení rodiče,

povinná školní docházka pro školní rok 2023/2024 se vztahuje na děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, tj. na děti, které před zahájením školního roku dosáhnou šesti let. Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě ke školní docházce v době od 1. – 30. dubna 2023. Tato povinnost se týká i zákonných zástupců dětí, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka.

 

Hromadný zápis proběhne 27. dubna 2023 v 15.00 hodin v prvním poschodí budovy ZŠ.

 

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a žádost o přijetí.

Žádost o přijetí lze podat i dalšími způsoby:

 • poštou, na adresu Základní škola a Mateřská škola Žichlínek, Žichlínek 65, 56301 Lanškroun
 • osobním podáním
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsamszichlinek.cz
 • do datové schránky - r5nrwhq.

 

 

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce:

 1. Dítě s trvalým pobytem v době zápisu v obci Žichlínek.
 2. Dítě, které bylo přijato k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Žichlínek a v loňském roce mělo odloženou školní docházku (odklad).
 3. Dítě, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu při Základní škole a Mateřské škole Žichlínek.
 4. Dítě, které má v době zápisu sourozence v základní škole při Základní škole a Mateřské škole Žichlínek.
 5. Ostatní děti.

 

Žádost o odklad:

Pokud zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě, učiní tak v den zápisu u osoby pověřené vedením školy následujícím způsobem:

 • zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o odklad školní docházky a předá ji osobě pověřené vedením školy
 • žádost musí být doložena následujícími doporučujícími posouzeními:

a)doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna, SPC)

b)doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Následně zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu