Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Zápis do 1. ročníku - oznámení o přijetí

Č.j.: 51/2019/ZŠ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žichlínek, 563 01 Žichlínek 65 rozhodl v souladu
s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Žichlínek, 563 01 Žichlínek 65 níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 dle registračních čísel:

01/2019 přijat/a

02/2019 přijat/a

03/2019 přijat/a

05/2019 přijat/a

07/2019 přijat/a

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Žichlínek, 563 01 Žichlínek 65 rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Datum zveřejnění: 14. 5. 2019

 

Mgr. Miloš Krejčí, ředitel školy v. r.

Připojený scan souboru zde

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu