Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Základní škola Žichlínek - přehled akcí v 2. pololetí 2017/18

Děti v 2. pololetí školního roku 2017/18 připravovaly paní učitelky, paní vychovatelka a ředitel školy: 
třídní učitelka I. třídy (1. ročník) - Radka Špačková
třídní učitelka I. třídy (2. a 3. ročník) - Mgr. Jana Sekaninová
třídní učitelka I. třídy (4. a 5, ročník) - Mgr. Lucie Brokešová
vychovatelka ve školní družině - Klára Křevká
ředitel ZŠ a MŠ Žichlínek - Mgr. Miloš Krejčí

2. 3.                      Dětská scéna 2018

Březen – měsíc knihy zahájilo školní kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2018“. Do něho postoupili žáci z třídních kol. Žáci přednášeli vybrané básně nejen před porotou, která byla sestavena z pedagogů školy, ale také před publikem, které tvořili spolužáci.

5. 3.                      Čtenářská soutěž

Účastníci četli na čas a museli dbát na přesnost a vnímání toho, co čtou. Nejlepší byli odměněni knihou.

20. 3.                   Okresní kolo soutěže v přednesu

Na přehlídce dětských recitátorů v Ústí nad Orlicí reprezentovaly školu 4 nejlepší žákyně. Odnesly si zkušenost, že k úspěchu před větším publikem nestačí hezky přednášet svou myšlenku „pro sebe“, ale je zapotřebí neostýchat se a zřetelně, jasně odprezentovat vlastní přednes plnému sálu.

22. 3.                   Setkání s knihou a příběhy

Nejen pro děti, ale i pro rodiče a prarodiče bylo připraveno velmi příjemné setkání u příležitosti měsíce knihy a poezie a v předvečer noci s Andersenem ve čtvrtek od 18 do 21 hodin. Čtenářské dílny a soutěže, setkání s panem spisovatelem Faltusem, divadelní představení i sestavování vlastních příběhů či čtení knih rodiči a učiteli dětem, to byl bohatý program literárních dílen a setkání s knihou.

23. 3.                   Vynášení Moreny

Děti se vesele rozloučily se zimou, nechaly ji odplout po vodě a přivítaly jaro. Nebo letos spíš léto?

28. 3.                   Návštěva městské knihovny a exkurze do tiskárny "Jak vzniká kniha"

Celý měsíc se žáci měli možnost naučit "příběh knihy". Od nápadu a tvoření, přes vznik grafiky a vlastní vytištění, po prezentaci vytvořeného díla před publikem. Nejvíce se člověk naučí vlastní zkušeností. A děti takovou příležitost dostaly.

22. 3. – 31. 5.    Plavecký kurz (10 lekcí)

Každý čtvrtek v tomto období probíhal v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik v Krytém plaveckém bazénu Česká Třebová. Vodníků se děti bát nemusí ani o prázdninách, každé už umí plavat.

23. 4.                   S prarodiči na zahradě

Děti mohly pracovat na úpravě školní zahrady, záhonků i keřů se svými prarodiči. A také se od všech zúčastněných naučit ochotě, nesobeckosti a spolupráci. Děkujeme!

25. 4.                   Zápis do 1. tříd

K letošnímu zápisu se dostavilo 18 dětí. Tři rodiče požádali o odklad, všem bylo vyhověno. Do samostatné první třídy školního roku 2018/19 nastoupí 15 dětí. Třídní učitelkou bude paní Špačková.

11. 5.                   Beseda o třídění odpadů

11. 5. a 14. 5.     Školní kolo soutěže Poznávání přírodnin

Základní škola Žichlínek je venkovskou školou, proto je důležité, aby děti znaly, uměli pojmenovat přírodu ve svém okolí. A také aby škola dokázala děti v poznávání přírody připravit lépe než městské.

Seznam přírodnin pro 2. a 3. ročník obsahoval 25 živočichů, 25 rostlin a 8 neživých přírodnin. Seznam přírodnin pro 4. a 5. ročník obsahoval 70 živočichů, 70 rostlin a 12 neživých přírodnin.

23. 5.                   Regionální kolo v přírodovědné soutěži Poznávání přírodnin

Do soutěže se přihlásilo celkem 31 škol z celého Pardubického kraje. Naši školu reprezentovalo šest z dvanácti žáků 4. a 5. ročníku a všech pět žáků 3. ročníku. Vlastně všichni, kteří navštěvují příslušný ročník se měli možnost popasovat s nejlepšími žáky v poznávání přírodnin z celého kraje. A nevedli si vůbec špatně, většinou končili v první polovině výsledkové listiny. Gratulace letí zejména k Alžbětě Hubálkové, která v konkurenci 86 soutěžících ve své kategorii obsadila nádherné 4. místo!

30. 5.                   Exkurze do divadla a planetária v Hradci Králové

Divadelní představeni Medová královna děti shlédly v divadle Drak. Poté se přesunuly na Nový Hradec, kde se rozdělily na 1. až 3. třídu a 4. a 5. ročník a nejprve si prošly naučné stezky planetární a galaktickou a pak navštívily planetárium. Žáci 4. a 5. ročníku shlédli i historickou stavbu kostela a na hřbitově si popovídali s hrobníkem. I to k životu patří, úcta k zemřelým i znalost, jak se o ně postarat.

V planetáriu se nad nimi rozvinula hvězdná obloha a cesta od země k sousedním planetám, ke Slunci i do souhvězdí, které se nad námi každou noc rozprostírají. Na závěr přišla úžasná naučná pohádka.

12. 6.                   Atletika Rudoltice

20. ročník atletických přeborů čtyř škol Lanškrounska proběhl v úterý 12. 6. od 8 do 13 hodin na fotbalovém hřišti v Rudolticích. Děti soutěžili v disciplínách: 60 m, hod míčkem, skok daleký, 300 m (1. a 2.r.), 600 m (3. a 4.r.), 900 m (5.r.). Do soutěží se zapojilo 20 z 45 žichlínských školáků. Nejúspěšnějším sportovcem ZŠ Žichlínek se stal Lukáš Krátký, který vybojoval ve svých dvou disciplínách 1. a 2. místo.

20. 6.                   DivadloMuzikoČtení a pasování na čtenáře

Na sále kulturního domu v Žichlínku děti předvedly rodičům a návštěvníkům více než hodinový bohatý program. Na začátku vystoupili prvňáčci s písničkou, pak za nimi na pódium přišel král, aby mu děti ukázaly, jak se za první rok naučily číst a mohly být pasovány na čtenáře. Umění číst otevřelo dětem celý nový svět, už nejsou odkázány jen na to, co jim kdo napovídá. Poté se představily jednotlivé zájmové kroužky při škole, kroužek flétny, taneční kroužek. Hlavní roli sehrál kroužek dramatický s velmi nápaditým pohádkovým scénářem. Pro děti i pro dospělé.

26. 6.                   Školní výlet: hrad – zámek – muzeum – procházka

Na závěr školního roku se děti vypravily na „tajný“ výlet. Díky podpoře ZOD Žichlínek, které převzalo náklady na dopravu autobusem, takže ji rodiče nemuseli hradit, se z třídního fondu platily pouze vstupy. Děti si vyšláply na hrad Potštejn, kde hledaly podkovy jako indicie vedoucí k pokladu. Pak sestoupily k Tiché Orlici a procházkou parkem mezi ní a mlýnským náhonem od indiánského tábora Vochtánka zamířily k cukrárně, kde doplnily energii. Ta se jim hodila, protože v sousedních Doudlebách nad Orlicí se rozdělily. Část prošla přírodovědné muzeum s koutkem domácích hospodářských zvířat a druhá skupina mezitím shlédla původně renezanční zámek. 1. a 2. ročník provázela paní průvodkyně, která zaujala tak, že děti téměř ani nedutaly, starší 3., 4. a 5. ročník provázel dokonce sám majitel zámku, jehož předkové zámek postavili. Vyprávěl příhody spojené s jednotlivými místnostmi i přesah historie do dneška a budoucnosti. Školní výlet se opravdu vydařil a byl i hodně poučný.

29. 6.                   Vysvědčení a hurá na prázdniny!!!

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu