Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Mimořádné opatření: Uzavření základní školy od 11. 3. / MŠ přeruší provoz od pondělí 16. 3. 2020

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách. Dětem budou obědy automaticky odhlášeny. Na mateřské školy se opatření nevztahuje.

Vzhledem k mimořádnému opatření je 1. stupeň základní školy Žichlínek pro žáky uzavřen na neurčito do odvolání tohoto opatření.

Obědy jsou dětem automaticky odhlášeny.


Zde jsou informace o možnosti vyzvednutí Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy 

Mateřská školka Žichlínek přeruší provoz s platností od pondělí 16. 3. 2020.

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Proč nemůžu do školy?

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Celý dokument je ke stažení zde 
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html 

Informace o situaci budeme průběžně aktualizovat na našem školním webu.

Mimořádné opatření

Mgr. Miloš Krejčí

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu