Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Soutěž v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2018: 2. a 3. ročník

Zde je přehled živočichů, rostlin a neživých přírodnin zařazených do Soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2018 a uspořádaný v tabulce s odkazy. Doporučuji ale vlastní hledání dalších informací. Poznávání bude především podle obrázků i vzorků.

>

Školní kolo Soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2018 se uskuteční v první polovině května
Součásti přírody jsou uspořádány abecedně, čísla jsou jen pro abecední orientaci, neslouží k vlastnímu určení přírodniny. Každý odkaz pod názvem přírodniny vede k jejímu popisu, pod textem "Foto" pak vede k jejímu obrazení. Pokud jsou dva názvy v jednom poli a zobrazují různé druhy, pak odkazy vedou samostatně k těmto mírně odlišným druhům (například: ještěrka obecná / zelená). Stejně tak je to u odkazu obrázku, kde jsou uvedena počáteční písmena zobrazených druhů (například FjoFjz). Odkaz pod číslem přírodniny (vlevo) pak doplňuje informace (například pro porozumění odlišností nebo vede k videu či k audionahrávce 7).

Seznam přírodnin pro 2. a 3. ročník obsahuje 25 živočichů, 25 rostlin a 8 neživých přírodnin.

Seznam přírodnin pro 4. a 5. ročník obsahuje 70 živočichů, 70 rostlin a 12 neživých přírodnin.

2. a 3.ročník

                 

 

Živočichové 

 

 

 

Rostliny

 

 

Neživé přírodniny

 
1 babočka paví oko Foto   1 bez černý Foto   1 černé uhlí Foto
2 bažant obecný Foto   2 borovice lesní Foto   2 křemen Foto
3 bělásek zelný Foto   3 bříza bradavičnatá, bílá Foto   3 mramor Foto
4 datel černý Foto   4 buk lesní Foto   4 pískovec Foto
5 havran polní Foto   5 dub letní / zimní Fbl / Fbz   5 slída Foto
6 chroust obecný Foto   6 jabloň obecná Foto   6 sůl kamenná Foto
7 ještěrka obecná / zelená FjoFjz   7 javor mléč Foto   7 vápenec Foto
8 ježek západní Foto   8 jetel luční Foto   8 žula Foto
9 kachna divoká Foto   9 jírovec maďal Foto        
10 kapr obecný Foto   10 jitrocel kopinatý Foto        
11 kos černý Foto   11 kopretina bílá Foto        
12 liška obecná Foto   12 lípa srdčitá Foto        
13 mandelinka bramborová Foto   13 líska obecná Foto        
14 mlok skvrnitý Foto   14 modřín opadavý Foto        
15 moucha domácí Foto   15 narcis bílý Foto        
16 mravenec lesní Foto   16 pampeliška lékařská Foto        
17 myš domácí Foto   17 penízek rolní Foto        
18 orel skalní Foto   18 podběl lékařský, obecný Foto        
19 skokan hnědý / zelený Fsh / Fsz   19 pomněnka rolní Foto        
20 srnec obecný Foto   20 přeslička rolní Foto        
21 štika obecná Foto   21 pýr plazivý Foto        
22 užovka obojková Foto   22 sedmikráska chudobka Foto        
23 vlaštovka obecná Foto   23 smrk ztepilý Foto        
24 vrabec domácí Foto   24 třešeň ptačí Foto        
25 zmije obecná Foto   25 vlaštovičník větší Foto        

<< Zpět nahoru

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu