Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Soutěž v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2018, 4. a 5. ročník: ŽIVOČICHOVÉ

>

Školní kolo Soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2018 se uskuteční v první polovině května

Součásti přírody jsou uspořádány abecedně, čísla jsou jen pro abecední orientaci, neslouží k vlastnímu určení přírodniny. Každý odkaz pod názvem přírodniny vede k jejímu popisu, pod textem "Foto" pak vede k jejímu obrazení. Pokud jsou dva názvy v jednom poli a zobrazují různé druhy, pak odkazy vedou samostatně k těmto mírně odlišným druhům (například: ještěrka obecná / zelená). Stejně tak je to u odkazu obrázku, kde jsou uvedena počáteční písmena zobrazených druhů (například FjoFjz). Odkaz pod číslem přírodniny (vlevo) pak doplňuje informace (například pro porozumění odlišností nebo vede k videu či k audionahrávce 16).

Seznam přírodnin pro 2. a 3. ročník obsahuje 25 živočichů, 25 rostlin a 8 neživých přírodnin.

Seznam přírodnin pro 4. a 5. ročník obsahuje 70 živočichů, 70 rostlin a 12 neživých přírodnin. Zde jsou odkazy na první část souboru: živočichové. 

 
 

4.- 5. ročník

 
 

Živočichové

 
1 babočka kopřivová Foto
2 babočka paví oko Foto
3 bažant obecný Foto
4 bělásek zelný Foto
5 čejka chocholatá Foto
6 červenka obecná Foto
7 čmelák zemní / skalní Fčz / Fčs
8 čolek obecný / horský Fčo / Fčh
9 daněk skvrnitý Foto
10 datel černý Foto
11 havran polní Foto
12 hlemýžď zahradní Foto
13 hýl obecný  Foto
14 chroust obecný Foto
15 jelen evropský Foto
16 ještěrka obecná / zelená Fjo / Fjz
17 jezevec lesní Foto
18 ježek západní Foto
19 jiřička obecná Foto
20 kachna divoká Foto
21 kalous ušatý Foto
22 kapr obecný Foto
23 komár pisklavý Foto
24 konipas bílý Foto
25 koroptev polní Foto
26 kos černý Foto
27 krtek obecný Foto
28 křeček polní Foto
29 křepelka polní Foto
30 kuna lesní / skalní Fkl / Fks
31 labuť velká  Foto
32 lasice kolčava / hranostaj Flk / Flh
33 ledňáček říční Foto
34 lín obecný Foto
35 liška obecná Foto
36 lyska černá Foto
37 mandelinka bramborová Foto
38 mlok skvrnitý Foto
39 moucha domácí        Foto
40 mravenec lesní Foto
41 myš domácí Foto
42 netopýr velký / ušatý Fnv / Fnu
43 okoun říční Foto
44 orel skalní Foto
45 otakárek fenyklový Foto
46 pstruh potoční  Foto
47 racek chechtavý  Foto
48 rak říční / kamenáč Frř / Frk
49 ropucha obecná Foto
50 rosnička zelená Foto
51 rys ostrovid Foto
52 skokan hnědý / zelený

Fsh / Fsz

53 sojka obecná Foto
54 sova pálená Foto
55 srnec obecný Foto
56 straka obecná Foto
57 strakapoud velký Foto
58 sýček obecný Foto
59 sýkora koňadra Foto
60 sýkora modřinka Foto
61 škeble rybničná / říční  Fšr / Fšř
62 štika obecná Foto
63 tchoř tmavý Foto
64 úhoř říční Foto
65 užovka obojková Foto
66 včela medonosná Foto
67 veverka obecná Foto
68 vlaštovka obecná Foto
69 vrabec domácí Foto
70 zmije obecná Foto

Sestavil: Mgr. Miloš Krejčí

<< nahoru 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu