Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Školní družina do 16 hodin

Od 1. 10. 2017 bude provoz ŠD denně od 6.30 do 16.00 hodin.

Provoz školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Žichlínek je ve školním roce 2017/2018 poprvé v historii školy plnohodnotně zajištěn do 16 hodin. Děti tedy nepřechází po 15. hodině do mateřské školky, ale zůstávají ve třídě školní družiny (dále ŠD) v 1. patře v učebně proti schodišti. Další informace k provozu ŠD naleznete zde...

Prodloužení provozu školní družiny od 1. 10. 2017 se podařilo díky přijetí nové vychovatelky ŠD paní Kláry Křevké. 

Vedení ZŠ a MŠ Žichlínek i vedení obce Žichlínek vnímá přání rodičů na zajištění prodlouženého provozu školní družiny. Proto škola od začátku školního roku usilovala o zajištění prodloužení chodu samostatné školní družiny i za cenu zvýšení provozních nákladů, kterého si je vědoma i obec Žichlínek jako zřizovatel. V měsíci září zajišťovaly chod školní družiny přespočetnými hodinami učitelky základní školy. Za jejich obětavost jim patří poděkování. 

Doplňující informace o provozu ŠD naleznete zde ...

Mgr. Miloš Krejčí
ředitel školy

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu