Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin po 25. 5. 2020

Organizace dne pro jednotlivé třídy: 

      Příchod ke škole    Vstup     1. hodina         2. hodina           3. hodina            4. hodina               Oběd

I. třída    7.30 – 7.40     7.40      7.50 – 8.15      8.30 – 9.15        9.30 – 10.15     10.40 – 11.25    11.30 – 11.50

II. třída   7.40 – 7.50     7.50      8.00 – 8.40      8.55 – 9.40        9.55 – 10.40     11.05 – 11.50    12.00 – 12.20

III. třída  7.50 – 8.00     8.00      8.10 – 8.55      9.15 – 10.00    10.20 – 11.05     11.30 – 12.15   12.30 – 12.50 

Rozvrh předmětů podle dnů 

Každý den bude český jazyk a matematika. Anglický jazyk, prvouka, přírodověda a vlastivěda budou zařazeny dle nového rozvrhu. Učebnice a pracovní sešity na ČJ + M si mohou děti ponechat ve škole, protože nebudou zadávány písemné domácí úkoly. Předměty vyučují učitelé podle předmětů stejně jako v období před uzavřením škol. 

Každý den je ve všech třídách český jazyk a matematika. V denním přehledu jsou uvedeny jen jiné předměty pro zajištění přípravy učebnic na příslušný den dle tohoto upraveného rozvrhu.

I. třída         Po - Aj          Út - Prv          St - Aj           Čt - Prv          Pá - Aj

II. třída        Po - ---         Út - Prv          St - Aj           Čt - Prv          Pá - ---

III. třída       Po - Aj          Út - Vl            St - ---           Čt - Př            Pá - Aj

Předměty výchov (Vv, Hv, Pč, Tv) nejsou, namísto toho jsou do hodin zařazeny výtvarné a hudební chvilky.  Tělesná výchova se nesmí konat, proto není potřeba nosit oblečení na tělocvik. 

Žádné zájmové kroužky se nekonají. Poměrná část úhrady za kroužky bude vrácena v červnu. Úplata za ŠD se nevrací.  

Časy on-line výuky

I. třída:      8.30 – 9.00 (3. ročník),    9.30 – 10.00 (1. ročník);

II. třída:     9.00 – 9.30;

III. třída:   8.30 – 9.00 hodin 


Časové rozvržení hodin a přestávek

Školní rok 2019/2020 - původní rozvržení před 25. 5. 2020

Vyučovací hodiny:

Hodina Čas
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 9.00 - 9.45
3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 11.05 - 11.50
5. hodina 12.00 - 12.45
6. hodina 12.55 - 13.40
7. hodina 13.50 - 14.35

 

 

  Přestávky:

Přestávka Čas
1. přestávka 8.45 - 9.00
2. přestávka 9.45 - 9.55
3. přestávka 10.40 - 11.05
4. přestávka 11.50 - 12.00
5. přestávka 12.45 - 12.55
6. přestávka 13.40 - 13.50

            

Rozvrhy hodin

 

1. ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ M ČJ HV oběd  
Út M ČJ VV TV oběd ČJ
St ČJ M Prv ČJ oběd  
Čt M ČJ AJ TV oběd  
ČJ ČJ oběd    
 Třídní učitelka: Radka Špačková

 

2. ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ M ČJ AJ HV oběd  
Út M ČJ ČJ TV oběd Prv
St ČJ M ČJ VV oběd    
Čt M ČJ AJ TV M oběd  
ČJ M ČJ oběd      
 Třídní učitel: Mgr. Miloš Krejčí

 

3. ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ M ČJ HV oběd    
Út M ČJ VV TV oběd ČJ AJ
St ČJ M Prv ČJ AJ oběd  
Čt M ČJ AJ TV M oběd  
ČJ ČJ Prv oběd    
 Třídní učitelka: Radka Špačková

 

4., 5. ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ M AJ HV oběd    
Út M ČJ Vl VV VV oběd
St ČJ M AJ IVT HV oběd  
Čt M ČJ Vl ČJ oběd  
ČJ M AJ ČJ oběd  
 Třídní učitelka: Mgr. Ivana Filipi

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu