Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Posílení odbornosti poskytovaného vzdělání a výchovy ve školním roce 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola Žichlínek se snaží žákům poskytovat vzdělávání s nejvyšší snahou o jejich rozvoj. Proto ve školním roce 2017/2018 přistoupila v souladu s moderními výchovně-vzdělávacími trendy k vyšší předmětové specializaci učitelů.

 

Na prvním stupni základní školy třídní učitelé jednotlivých postupných ročníků vyučují ve svých třídách zejména český jazyk a matematiku. Další předměty, především výchovy, jsou vyučovány předmětově zaměřenými vyučujícími.

Proč jsme vyšli vstříc předmětové specializaci na prvním stupni základní školy?

- Žáci získávají vzdělání odborně zaměřenými pedagogy, mohou využívat různosti přístupů vyučujících pro rozvoj sociální inteligence a nejsou ve své práci tolik ovlivněni nastavením vztahu s jediným každodenním vyučujícím po celý školní rok. 

- Žáci budou připraveni na přechod na druhý stupeň základní školy, změny vyučujících podle předmětů budou vnímat jako přirozené a zátěží pro ně zůstane jen přechod do jiné školy.

- Učitelé budou znát všechny žáky školy z přímé pedagogické činnosti a mohou tak i objektivněji posuzovat jejich rozvoj a případné výchovně-vzdělávací problémy.

- Učitelé získají přehlednější systém pro naplňování výchovně-vzdělávacích cílů předmětů v jednotlivých ročnících a budou moci lépe zaměřit zajišťování vybavenosti „svých“ předmětových kabinetů.

Výtvarnou výchovu vyučuje ve všech ročnících paní učitelka Radka Špačková.
Pracovní činnosti vyučuje ve všech ročnících paní učitelka Mgr. Jana Sekaninová.
Tělesnou výchovu vyučuje v 1. ročníku a ve spojeném 4. a 5. ročníku paní učitelka Mgr. Lucie Brokešová, ve spojeném 2. a 3. ročníku třídní učitelka Mgr. Jana Sekaninová.
Hudební výchovu vyučuje ve všech ročnících ředitel školy Mgr. Miloš Krejčí
Prvouku v 1. ročníku, ve spojeném 2. a 3. ročníku vyučuje také Mgr. Miloš Krejčí, 
stejně jako vlastivědu a přírodovědu ve spojeném 4. a 5. ročníku.  

Složitější učivo do samostatných tříd podle ročníků

Vzhledem k vyššímu počtu žáků ve II. třídě (16 žáků v 2. ročníku; 6 žáků ve 3. ročníku) a náročnosti učiva českého jazyka – mluvnice ve 2. a ve 3. ročníku vytvořila škola podmínky pro výuku této oblasti českého jazyka odděleně v samostatných třídách podle ročníků
Český jazyk v 2. ročníku vyučuje třídní učitelka 2. ročníku Mgr. Jana Sekaninová, český jazyk – mluvnici ve 3. třídě vyučuje paní učitelka Mgr. Lucie Brokešová.

 

Mgr. Miloš Krejčí
ředitel Základní školy a Mateřské školy Žichlínek
zszichlinek@seznam.cz

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu