Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Personální proměna školy od ledna 2020

Úvodem rád sděluji, že základní škola Žichlínek bude mít zajištěn jeden z nejkvalifikovanějších pedagogických sborů nejen od ledna 2020, ale i pro příští školní roky. A první ročník 2020/2021 bude v samostatné třídě bez spoje!

__________________________________________________________________________________
Když se s koncem uplynulého školního roku přestěhovala do Hradce Králové paní učitelka Mgr. Brokešová a snížil se počet dětí ve škole i kvůli slabému populačnímu ročníku, odpovídal počet dětí tomu, že byly otevřeny tři třídy. A nebylo nutné přijímat nové vyučující. 

Ovšem nutnost doplnit pedagogický sbor nastala, když na podzim ohlásila odchod na mateřskou dovolenou od ledna 2020 paní Mgr. Filipi a ze zdravotních důvodů je od stejného období dlouhodobě v pracovní neschopnosti paní Bc. Filipová, k tomu se příští školní rok 2020/2021 vrátí do školy samostatná první třída díky silnějšímu populačnímu ročníku a podpoře zastupitelstva. 

Soustavnou aktivní poptávkou na pozici učitele 1. stupně ZŠ nejlépe s praxí na málotřídní škole se výběrem mezi uchazeči podařilo zajistit zkušené pedagogy. Navíc máme příležitost z dříve slabých stránek školy udělat ty nejsilnější. Vysoce kvalifikované paní učitelky posunou školu vpřed. A především dají dětem pevné základy. Tyto nové paní učitelky mají velmi hlubokou odbornou specializaci a zkušenosti z výuky na jiných školách

Kdo bude nově vyučovat na základní škole Žichlínek? 

Mgr. Markéta Kroulová 

Paní učitelka Mgr. Markéta Kroulová, která povede od ledna jako třídní čtvrtý a pátý ročník, učila na malotřídních i plně organizovaných školách. Paní učitelka Mgr. Kroulová vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nejen dětem, které mají poruchy učení, usnadní vzdělávání její kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky (magisterské studium). Pro děti je cenné i její další vzdělání v oblasti kritického myšlení a kurzu Respektovat a být respektován.

Paní učitelka Mgr. Kroulová navíc vystudovala anglický jazyk pro 2. stupeň základní školy a řadu jazykových kurzů např. Angličtina pro nejmenší, Angličtina hrou, Angličtina pro ty, co se nechtějí učit. Jen výjimečně je (nejen) na málotřídních školách možné zajistit na 1. stupni tak kvalifikovanou výuku anglického jazyka. Mgr. Kroulová zná matematiku Hejného metodou, kterou na naší škole vyučujeme, neboť absolvovala Školu Hejného metody na 1. stupni ZŠ (oblast pokročilí 4. – 5. ročník). Paní učitelka Mgr. Kroulová bude pokračovat příští školní rok se samostatnou třídou do pátého ročníku. 

Iva Řeháková, DiS.

Paní učitelka Iva Řeháková, DiS. převezme od ledna výuku vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie ve III. třídě (4. a 5. ročník). Paní učitelka Řeháková, za svobodna Bambušková, je z naší obce a vystudovala ISŠ Moravská Třebová obor sociální péče. Následně absolvovala dvě vyšší odborné školy, a to nejprve VOŠP a SPGŠ Litomyšl v programu Pedagogika specifických činností ve volném čase se zaměřením na tělesnou výchovu (kvalifikace: vychovatelka), následně při zaměstnání pokračovala vyšší odbornou školou na stejné instituci a programu, tentokrát se zaměřením Předškolní pedagogika (kvalifikace: učitelka MŠ). Na toto navázala studiem Učitelství pro 1. stupeň se speciální pedagogikou na Univerzitě Hradec Králové, které letos zakončuje státnicemi a diplomovou prací na téma Využití interaktivních tabulí ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, kde jednou ze zkoumaných škol byla i naše žichlínská.

Paní učitelka Řeháková DiS., delší praxi, protože při studiu vyučovala na ZŠ a MŠ Verměřovice už od roku 2012. Díky vyučovací hodině IVT se paní učitelka Řeháková DiS. seznámí s žáky a jejich rodiči. Vzhledem k její mimořádné kvalifikaci paní učitelka Mgr. Iva Řeháková, DiS. od nového školního roku převezme samostatnou 1. třídu, se kterou bude pokračovat i v dalších letech

Pavlína Zastoupilová

Paní učitelka Pavlína Zastoupilová převzala za paní učitelku Bc. Filipovou, která je nyní v dlouhodobé pracovní neschopnosti, její předměty, kterými jsou prvouky a výchovy. Paní učitelka Zastoupilová má dvacetiletou praxi včetně výuky na málotřídních školách. Studovala Učitelství pro 1. stupeň. Paní učitelka absolvovala koncertní kytaru a specializuje se na výtvarné a pracovní výchovy. 

Kromě výše uvedených je v jednání ještě další zajištění plně kvalifikované výuky, a to i v částečném úvazku pro příští školní rok 2020/2021. 

Jsem rád, že do žichlínské školy míří pedagogové, kteří prokazují svůj zájem dále se vzdělávat. Tedy stejně jako vývoj dětí i ony směřují do budoucna a nechlácholí se tím, že stále stejně to už ve škole děláme desítky let. 

Jaké budou třídy ve školním roce 2020/2021

Mgr. Miloš Krejčí, ředitel ZŠ a MŠ Žichlínek

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu