Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Oznámení o připravovaných řádných volbách do školské rady z řad zákonných zástupců

Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Žichlínek 65, 563 01

 

Oznámení o připravovaných řádných volbách do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon (účinnost od 1. 1. 2005) a na základě volebního řádu Školské rady základní školy a mateřské školy Žichlínek je nutné provést řádné volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků – 1 zástupce.

Školská rada má 3 členy:

1. třetinu jmenuje zřizovatel

2. třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků

3. třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy

 

Ředitel školy nemůže být členem školské rady.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich   změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků k podání návrhů na kandidáta na členství ve školské radě do 24. listopadu 2021. Návrhy kandidátů je možné napsat na doprovodné listy.

Řádné volby členů do školské rady se uskuteční v pondělí 29. listopadu v budově základní školy – od 14.30h do 17:30 hodin.

Oprávněným voličem je vždy jen jeden ze zákonných zástupců nezletilého žáka školy.

V Žichlínku 15.11.2021

                                                                                                                             Radka Špačková

                                                                                                              pověřená osoba k vedení školy

List na návrh kandidáta obdrží každý žák ve škole. Také ho naleznete v sekci Dokumenty.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu