Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Očima ředitele …

ZŠ a MŠ Žichlínek ve školním roce 2017/18

Školní rok 2017/18 byl v ZŠ a MŠ Žichlínek prvním rokem, kdy jsem měl tu čest vést nadané žichlínské děti a báječný kolektiv pracovníků školy, setkávat se pravidelně s rodiči a veřejností i se současnými či bývalými zástupci zřizovatele, tedy starosty a zastupiteli obce Žichlínek.

 

Rád bych vyzdvihl na ZŠ a MŠ Žichlínek velmi příjemnou, až rodinnou atmosféru. Týká se to především dětí, kdy malý počet žáků ve třídě a škole umožňuje věnovat se individuálně skutečně každému, aniž bychom slevovali z nároků. V mateřské školce děti poznávají řád společenství vrstevníků i základní pravidla společnosti, v základní pak musí poznat tíhu odpovědnosti za své konání i lehkost radosti z úspěchu a svobody v mezích společenského chování.

 

Děti jsou jako květiny. Je potřeba skleníku, aby byly v nejútlejším věku ochráněny před nevratným poškozením, ale pak je nutné je přesadit ven, aby si přivykly na náročnější klima a nepovažovaly lehký vánek za vichřici či májový deštík za potopu. To první venkovní, a přitom ještě chráněné místo, je právě žichlínská škola. Pokud zde děti mohou absolvovat první stupeň a teprve pak odcházet „do světa“, získají pevné kořeny a dobré podmínky pro další život.

 

Letos se děti porovnávaly se svými vrstevníky z jiných škol v mnoha soutěžích. V tom budeme pokračovat, aby si děti uvědomovaly, že být dobrý mezi půl druhou desítkou dětí ve třídě ještě neznamená být „nejlepší na světě“. A současně to dává vám rodičům i nám pedagogům informaci o tom, jak se daří děti připravovat.

 

Proto jsme také využili příležitosti testování znalostí dětí 3. ročníku v celorepublikovém SCIO testu. Dozvěděli jsme se, že všeobecné znalosti našich dětí patří k normálnímu průměru v republice, že musíme přidat v angličtině, ale také to, že v matematice patří příprava žichlínských žáků k výraznému nadprůměru v ČR. Tedy víme, které věci musíme změnit a které stránky posilovat a neměnit, protože jsou už nyní silné.

 

Mezi silné stránky školy jistě patří také kolektiv pracovnic. Všechny, od učitelek prvního stupně a školní družiny, učitelek mateřské školky po kuchyň a školnice mají společný zájem: jít pozitivně dopředu, rozvíjet děti, rozvíjet samy sebe. Jsem vděčný za to, jak přistoupily k přípravě mnoha akcí, které nad rámec základní výuky dokázaly paní učitelky MŠ a ZŠ zajišťovat, kuchařky vždy pro setkání s rodiči napekly a uvařily. Prostě jsou v pohodě. A proto jsou v pohodě také děti ve škole.

 

Cením si toho, jak se rodiče zapojili do spolupráce se školou. Každý měsíc se setkáváme a postupně si navzájem otevíráme dveře. Vzájemná úcta rodičů a pedagogů založená na vědomí, že každý pro děti dělá ze své strany to nejlepší, je vkladem do budoucnosti rozvoje dětí i obce. Nezapomenutelné jsou pro mne naše společné akce jako vánoční besídka s jarmarkem, Večer s knihou a příběhy, grafomotorické kurzy či DivadloMuzikoČtení. Spolupráci rodiny a školy a vzájemné setkávání budeme chtít rozvíjet.

 

Škola by těžko fungovala bez podpory obce. Budova je stará, kapacitně nevyhovující, počet místností nestačí na to, aby každý postupný ročník měl vlastní třídu, kde se bude učit. I proto jsem jako ředitel školy velmi přivítal, že se zastupitelstvo rozhodlo nechat zpracovat návrh rozšíření školy podle potřeb a připomínek provozu. Projekt bude přes prázdniny vytvářen a v říjnu bude možné podat žádost o dotaci na dostavbu až ve výši 95 %. Snad se vše stihne a tato dotační příležitost využije. Jsem přesvědčený, že dostatečně kapacitní škola pro žichlínské děti je v zájmu současného i jakéhokoli budoucího zastupitelstva. Děkuji zastupitelstvu, panu starostovi a školské radě za rozhodnutí investovat do rozvoje školy. Drobné opravy a výmalbu uvidí veřejnost už po prázdninách.

 

Milé děti, vážení rodiče, přeji Vám mnoho radostných prázdninových dnů a odevšad šťastný návrat. Teď zapomeňte na školu, hurá na prázdniny!

 

Mgr. Miloš Krejčí
ředitel ZŠ a MŠ Žichlínek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu