Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Národní testování 3. a 5. ročníků 2018/2019 - výsledky

Jak připravuje naše škola děti v jednotlivých předmětech v porovnání s ostatními školami? Abychom znali odpovědi, zapojila se ZŠ a MŠ Žichlínek do nezávislého národního srovnávacího testování škol a žáků 3. a 5. ročníků po celé ČR.

Nebojíme se srovnání - a uspěli jsme!

Testování SCIOdat proběhlo v rámci projektu Národní testování 3. a 5. tříd, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Testování proběhlo v závěru dubna 2019 a zúčastnilo se jej i velké množství málotřídních škol.

Národní testování 3. tříd
Národní testování 5. tříd

Zapojilo se zhruba 5%  z celkového počtu dětí, tříd v ročníku a škol v ČR. Dá se předpokládat, že se zúčastnili ti, kteří se srovnání nebojí a mají průměrné výsledky lepší než ostatních 95% škol v celé republice. O to je těžší v náročné konkurenci uspět. 

 

Národní testování 3. tříd 

Celkem se zúčastnilo 4.428 žáků z 205 škol a 273 tříd. Žáci měli k dispozici testy z českého jazyka (vyučující Mgr. Filipi), matematiky (vyučující Mgr. Filipi), anglického jazyka, (vyučující uč. Špačková) klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (vyučující Mgr. Krejčí).  

SCIO vyjádření:

Celkové výsledky:
Svými výsledky se vaše škola řadí (ve stejné skupině škol s 10 a více žáky) mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60% zúčastněných škol.

Nejlepší výsledek: Člověk a jeho svět
Výsledky vaší školy v předmětu člověk a jeho svět jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

Zde jsou ke stažení podrobnosti:
- souhrnná zpráva za 3. třídu a
detailní pohled na pozici školy podle předmětů

 

Národní testování 5. tříd

Celkem se zúčastnilo 17.181 žáků z 519 škol a 869 tříd. Žáci 5. ročníků absolvovali testy z českého jazyka (vyučující Mgr. Brokešová), matematiky (vyučující Mgr. Brokešová) a obecných studijních předpokladů (OSP). Výsledky OSP (zjednodušeně) vypovídají, na co žáci mají a výsledky v jednotlivých předmětech se pak porovnávají s OSP (potenciál = "na co děti mají"), tedy jak na svoje možnosti děti v předmětech pracují. Samostatně pak proběhlo národní testování SCATE - Anglický jazyk (vyučující Mgr. Filipi).

 

Výsledky žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80% zúčastněných škol.

V anglickém jazyce, kde se letos zapojilo celkem 9.038 žáků z ČR, žáci splňující očekávaný výstup v ZŠ Žichlínek výrazně přesahují celostátní průměr.

V matematice dosáhl Lukáš Gregora výjimečného výsledku, když byl nejúspěšnějším žákem v Pardubickém kraji!!!

Zde jsou ke stažení podrobnosti:
- souhrnná zpráva za 5. třídu a
- detailní pohled na pozici školy podle předmětů

PS:

Když budete chtít porovnat přípravu žáků v žichlínské škole s jinou např. v Lanškrouně, zeptejte se, zda také využili Národního srovnávání SCIO a s jakým výsledkem.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu