Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Mateřská škola Žichlínek - přehled akcí, které děti v 2. pololetí prožily

7. 2.       Grafomotorický kurz

7. 2. – 18. 4., 7 lekcí, středy 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 11. 4. a 18. 4. 2018 od 15 do 16 hodin

Základní škola a Mateřská škola Žichlínek má jeden z nejpropracovanějších systémů přípravy dětí předškolního věku na vstup do 1. třídy základní školy zdaleka nejen na Lanškrounsku. I proto se o kurz zajímali i rodiče dětí z Lanškrouna. Přednostně je však určený pro děti z MŠ Žichlínek a jimi byl kurz zcela naplněn.

Letos si připravovaly a vedly grafomotorické kurzy střídavě všechny paní učitelky základní školy: paní učitelka Špačková, Mgr. Brokešová a Mgr. Sekaninová. Všech kurzů se účastnili rodiče a blízcí dvaceti předškoláků. Děti se připravovaly zábavnou formou, ale stejně přínosné byly kurzy i pro rodiče, kteří získali vhled na správné metody rozvoje a vedení svých dětí, budoucích čtenářů a spisovatelů.

I proto se těšíme na budoucí prvňáčky, kteří jsou velmi šikovní. Za to patří poděkování rodičům i paním učitelkám Soviček, paní Petře Mihulkové a paní Elišce Glocarové.

Závěrečný kurz vedla lektorka, která jej věnovala pěstování odpovědnosti a sebekontroly nejen dětí.

 

14. 2.    Návštěva pošty Lanškroun (Sovičky)

22. 2.    Beseda o myslivosti

1. 3.       Depistáž v MŠ

7. 3.       Návštěva knihovny Lanškroun (Sovičky)

22. 3.    „Večer s knihou“ – společná akce se základní školou

23. 3.    Vynášení Moreny

6. 4.       Divadlo v MŠ (Berušky)

 

6. 4.       Zahájení plavání (Sovičky)

Pro plavecký kurz složený z deseti lekcí využily děti z mateřské školy bazén ZŠ Dobrovského Lanškroun. Pro malé děti byl bazén v sousedním Lanškrouně nejen blízko, ale především svými rozměry i hloubkou pro výuku nových plavců ideální. Však si jej taky děti užily!

 

19. 4.    Projektový den v MŠ – Den země

Ochrana a čistota prostředí, ve kterém žijeme a kterým jsme dennodenně obklopeni, to děti vnímají od nejmenšího věku. Projektový den pomohl, aby si děti uvědomily, že i samy mohou přispět a zlepšit okolí místa, kde žijí; s kamarády, s rodiči.

 

26. 4.    „Čarodějnický rej“

9. 5.       Den otevřených dveří v MŠ

10. 5.    Tvoření tatínků s dětmi pro maminku k svátku

14. 5.    Zápis dětí do MŠ

Ve školním roce 2018/2019 budou opět otevřeny dvě třídy v mateřské škole. 

 

14. – 18. 5.         Projektový týden „Barevný týden“

Pondělí – žlutá; Úterý – barevné oblečení vhodné do divadla v Šumperku na pohádku Duhová zahrada; Středa – červená; Čtvrtek– zelená (za „Zeleným pokladem“); Pátek– modrá

15. 5.    Divadlo Šumperk

23. 5.    „Promluvíme tancem“ (Sovičky)

24. 5.    Školní výlet do pohádkové vesničky Podlesíčko

28. 5.    Fotografování

11. 6.    Aktovkový den (Sovičky)

20. 6.    Divadlo v MŠ

21. 6.    Loučení s předškoláky

 

Ve školním roce 2018/2019 bude předběžně mateřskou školku Žichlínek navštěvovat 46 dětí. V I. třídě bude 22 dětí a paní učitelky Jana Šenkýřová a Marcela Skalická s asistentkou pedagoga Lucií Nečkovou. Ve II. třídě 24 dětí a paní učitelka Petra Mihulková a Eliška Glocarová s asistentkou pedagoga Květoslavou Filipovou.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu