Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Informace k přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče,

povinná školní docházka pro školní rok 2021/2022 se vztahuje na děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, tj. na děti, které před zahájením školního roku dosáhnou šesti let. Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě ke školní docházce v době od 1. – 30. dubna 2021. Tato povinnost se týká i zákonných zástupců dětí, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se zápis uskuteční distančně, na základě podané žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na naši základní školu.

 

Tiskopisy žádostí je možné vyzvednout ve vestibulu školy.

 

Podání žádosti je možné:

 • poštou, na adresu Základní škola a Mateřská škola Žichlínek, Žichlínek 65, 56301 Lanškroun
 • osobní podání – vhozením žádosti do schránky ve vestibulu školy (otevřen od 8.00 – 16.00 hodin)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsamszichlinek.cz
 • do datové schránky - r5nrwhq.

 

Doklady, které zákonní zástupci musí předložit:

 • žádost o přijetí dítěte
 • prostá kopie rodného listu dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizinci cestovní pas zákonného zástupce a dítěte a povolení k trvalému pobytu.

 

 

Žádost o odklad:

Pokud zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je potřeba, aby do 30. 4. 2021 doručili do školy následující doklady:

 

 • žádost o odklad
 • prostá kopie rodného listu
 • vyjádření PPP nebo SPC
 • vyjádření odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa.

 

 

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce:

 1. Dítě s trvalým pobytem v době zápisu v obci Žichlínek.
 2. Dítě, které bylo přijato k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Žichlínek a v loňském roce mělo odloženou školní docházku (odklad).
 3. Dítě, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu při Základní škole a Mateřské škole Žichlínek.
 4. Dítě, které má v době zápisu sourozence v základní škole při Základní škole a Mateřské škole Žichlínek.
 5. Ostatní děti.

 

Podávání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:            do 30.4. 2021

Zaslání registračního čísla zákonným zástupcům:                do 5. 5. 2021

Zveřejnění seznamu přijatých dětí:                                         do 11. 5. 2021

   

Dokumenty k zápisu do první třídy pro školní rok 2021-2022 jsou k vyzvednutí ve vestibulu školy nebo ke stáhnutí ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu