Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Informace k výuce a provozu školy od 4. ledna 2021

Vážení rodiče.

Na základě zaslaných informací z MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude od 4. ledna 2021 prezenční výuka probíhat pro žáky 1., 2. a 4. ročníku (4. ročníku je prezenční vzdělávání umožněno vzhledem  ke třídnímu spoji 2. a 4. ročníku). Výuka pro tyto ročníky bude probíhat dle stávajícího rozvrhu a to v plném rozsahu.

1. ročník


 

7.30-8.15

8.30- 9.15

9.25-10.10

10.20-11.05

 

 

Po

ČJ

M

TV

ČJ

oběd

 

Út

M

ČJ

HV

ČJ

oběd

 

St

ČJ

M

ČJ

TV

oběd

 

Čt

M

ČJ

AJ

oběd

 

ČJ

PRV

ČJ

VV

oběd

 

 

 Třídní učitelka: Mgr. Iva Řeháková

2. ročník

 

7.40-8.25

8.40-9.25

9.35-10.20

10.45-11.30

11.40-12.25

 

 

Po

ČJ

M

ČJ

TV

oběd

 

 

Út

M

ČJ

PRV

oběd

 

 

St

ČJ

M

ČJ

AJ

HV

oběd

 

Čt

M

ČJ

TV

PRV

oběd

 

 

ČJ

M

ČJ

VV

ČJ

oběd

 

 

 Třídní učitelka: Michaela Martináková

 

 

4. ročník

 

7.40-8.25

8.40-9.25

9.35-10.20

10.45-11.30

11.40-12.25

12.35-13.20

13.30-14.15

Po

ČJ

M

ČJ

TV

VL

oběd

 

Út

M

ČJ

AJ

oběd

 

St

ČJ

M

ČJ

AJ

HV

oběd

 

Čt

M

ČJ

TV

oběd

AJ

VL

ČJ

M

ČJ

VV

VV

oběd

 

 

 Třídní učitelka: Michaela Martináková

 

 Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 3 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Provoz školní družiny bude pouze pro žáky 1. ročníku.

Pro žáky ostatních ročníků zůstává povinná distanční výuka. Začátek on - line výuky pro 3. a 5. ročník je v pondělí 4. 1. 2021 v 8.00 hod.

Online výuka bude probíhat  přes aplikaci: https://meet.jit.si/ - dle jednotlivých ročníků (přístup zůstává stejný jako v předešlé distanční výuce).

Žáci 3. ročníku si mohou v pondělí 4. 1. 2021 vyzvednout učebnice, pracovní sešity a sešity ve vestibulu školy.

Domácí úkoly a pokyny k práci budou zadávány na školním webu: www.zsamszichlinek.cz v sekci domácí úkoly dle jednotlivých ročníků.

Žáci dle pokynů vyučujících odevzdávají vypracovávané úkoly.

Škola opět nabízí možnost zapůjčení školních tabletů, v případě potřeby kontaktujte vedení školy: reditel@zsamszichlinek.cz

 Konzultace možné přes e- mail jednotlivých vyučujících nebo po telefonické dohodě.

Při distanční výuce mají žáci nárok na dotované obědy. Mohou si je však odebrat pouze do jídlonosičů a to v době od 12.00 – 13.00 hodin.

Obědy budou žákům, kteří se vzdělávají distančně odhlášeny, v případě zájmu si obědy přihlašte.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu