Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Informace k provozu ZŠ od 12. 4. 2021

 • Do ZŠ od 12. 4. 2021 nastupují všechny děti bez rotační výuky. Příchody do ZŠ zůstávají stejné, stejně tak i rozvrhy hodin jednotlivých tříd. Do ZŠ nastupují všechny děti.

              1. ročník – dochází vždy zadním vchodem. Možnost ranní družiny od 6:30 hod. Příchod dětí nejpozději v 7:25 hod., sraz u zadního vchodu, kde si paní učitelka vyzvedne děti, které nenavštěvují ranní družinu. Společně odchází do šaten. V pondělí a ve čtvrtek v 7:30 hod. proběhne testování žáků v suterénu ZŠ. Ti, co přicházejí dříve do ranní družina se testují ihned po příchodu do ZŠ.

           2. a 4. ročník – příchod v 7:35 hod., sraz u zadního vchodu ZŠ, kde si děti paní učitelka každý den vyzvedne v tento čas a společně odchází do šaten. V pondělí a ve čtvrtek v 7:40 hod., proběhne testování žáků v tělocvičně.

 1. ročník – příchod v 7:45 hod., sraz u zadního vchodu ZŠ, kde si děti každý den paní učitelka vyzvedne v tento čas a společně odchází do šaten. V pondělí a ve čtvrtek v 7:50 hod. proběhne testování žáků v suterénu ZŠ.

 1. ročník – příchod 7:55 hod., sraz u zadního vchodu ZŠ, kde si děti každý den paní učitelka vyzvedne v tento čas a společně odchází do šaten. V pondělí a ve čtvrtek v 8:00 hod. proběhne testování žáků v tělocvičně.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  Školní družina bude z tohoto důvodu i nadále otevřena pouze pro žáky 1. ročníku.
  Vyučovací hodiny začínají a končí pro každou třídu v jiné časy, aby se žáci různých tříd/skupin nepotkávali. Prosíme, o dodržování těchto časů. 
   
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

 • ROZVRHY TŘÍD

 • Žáci, kteří mají od lékaře písemně doložené, že prodělali onemocnění Covid-19, se následujících 90 dní nemusí testovat.

 • Žáci musí mít po dobu výuky zdravotní roušku – s sebou nejméně 3 zdravotní roušky uschované v sáčku na výměnu.

 • Obědy jsou žákům od 12. 4. 2021 přihlášeny (pokud se žáci výuky nebudou účastnit, je potřeba oběd odhlásit).

 • V případě dotazů kontaktujte třídní učitelky.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu