Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Historie školy

      Již v průběhu 19. století v Žichlínku (německy Sichelsdorf) fungovala německá škola.  První zmínka o české škole v žichlínské kronice je datována rokem 1927. První zápis do této školy se konal 29. - 31. srpna 1927. Zapsáno bylo 11 žáků (3 chlapci a 8 děvčat). Zatímním učitelem a správcem školy byl jmenován Rudolf Stárek, dříve učitel na obecné škole v Kunvaldě. Budova školy se nejprve nacházela v dnešním č. p. 150.

      V roce 1933 byla zahájena stavba nové školní budovy a již koncem září 1934 byla dokončena. V listopadu 1934 se škola přestěhovala do nových prostor, do dnešního č. p. 2.

      Po druhé světové válce, ve školním roce 1945–1946, nastoupilo do školy 43 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd. Škola měla pět postupných ročníků. Prvním učitelem byl jmenován Bohumil Macek, který na škole působil až do roku 1952. Od této doby doposud vyučování probíhá v budově bývalé německé školy. 

      Dalším ředitelem se stal Ladislav Fišer, původem z Dolní Dobrouče. V roce 1973 jej nahradila Marie Matějková, která školu vedla až do roku 1990. Po jejím odchodu do penze se ředitelkou stala Petra Minářová, jež tuto funkci vykonávala až do konce roku 2002.

      Od 1. 1. 2003, kdy se škola stala příspěvkovou organizací (součástí školy je od té doby také mateřská škola a školní jídelna), řídí školu Radomíra Divíšková.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu