Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Co jsme ve škole letos prožili - vedle vzdělávání

Ohlédnutí za prací školy vedle vlastní výuky v měsících září až prosinec 2017 školního roku 2017/2018

Snahou všech pracovníků školy je dobře učit, vzdělávat děti, ale současně jim představovat pestrý svět, na kterém se mohou samy aktivně podílet. Aby se nestaly pouhými diváky změn okolí, kteří se cítí odstrčeni a události kolem sebe vnímají jen jako ohrožení. Ale abychom odmala v dětech pěstovali vědomí, že život je i pro ně bohatý svými příležitostmi a jejich růzností.

Potom záleží jen na nich samotných, zda vstoupí do některého ze světů, do nichž díky rodičům a škole nahlédly. Nebo se podívají za jiné "pootevřené dveře“ a využijí další možnost.

K tomu, aby se nebály vzít za kliku, je potřeba bezpečných průvodců. Rodiny i školy, ale zejména spolupráce obou. Snažíme se vytvářet příležitosti, na nichž se rodiče a vyučující osobně poznávají. Pak mluvíme společnou řečí. 

Rodiče vítáni

Naše žichlínská škola se snaží o pravidelná setkávání rodičů s učiteli svých dětí.

Tradiční akcí, kdy se mateřská škola otevírá a představuje rodičům, je říjnové Mami, tati, pojď si hrát. Je příležitostí pro rodiče i učitelky osobně se seznámit s možnostmi školky a s individuálními potřebami dětí.

Školní jídelna zase umožnila rodičům doslova nahlédnout do kuchyně pozvánkou na sobotní degustaci Skutečně zdravá škola, kdy 14. října proběhl kurz zdravého vaření pro kuchařky. Na něj navazovala „rodičovská degustace“ několika přímo na kurzu připravených pokrmů. Rodiče získali i některé recepty, aby rozšířili domácí nabídku o nové chutě. Reportáž z tohoto setkání jste mohli v průběhu podzimu opakovaně vidět také na televizním kanálu regionální televize OIK. Můžete se znovu podívat zde: http://oik.cz/zpravy/jidelnicek-zakladni-a-materske-skoly-bude-bohatsi-o-nove-pokrmy/

Školní kuchyně dává rodičům pravidelně možnost ochutnat pokrmy, které připravuje dětem. Představuje ochutnávky zdravého jídelníčku na každé akci školy pro rodiče. I s recepty. Kuchyně tak získává bezprostřední ohlasy přímo od veřejnosti. Děkujeme!

Snažíme se předkládat rodičům i moderní metody, kterými na škole vyučujeme. 

Nové metody výuky matematiky jsme s rodiči probrali na seminářích Matematika podle Hejného. První proběhl 23. října, druhý 16. listopadu. Každého se zúčastnila více než čtvrtina rodičů všech dětí. Při seminářích rodiče i vyučující nacházeli cestu, jak co nejlépe společně vést děti k logickému, nejen matematickému myšlení. Podobné vzdělávací semináře na další témata bude škola připravovat i v dalších měsících.

Od listopadu si děti připravovaly výrobky pro jarmark. 6. prosince odpoledne se k nim připojili i rodiče při společných Vánočních dílnách. Samozřejmě nechyběla ochutnávka zdravého cukroví ze školní jídelny. Všichni, kteří přišli, strávili se svými dětmi a s vyučujícími příjemné chvíle v předvánočním čase. 

Společné akce mateřské a základní školy

Ve středu 27. září si celá škola vyzkoušela cvičnou evakuaci v rámci námětového cvičení hasičů profesionálních sborů z Lanškrouna a Ústí nad Orlicí i dobrovolných hasičů ze Žichlínku, Lanškrouna a Tatenice. Pro mnohé nezapomenutelný zážitek. A v případě nutnosti velmi potřebný.

Také ve středu, tentokrát 1. listopadu zorganizovala škola tradiční Slavnost světýlek. Na ní se představili žáci se svým vystoupením a pak prošli s rodiči Žichlínkem, aby slavnost zakončili ohňostrojem u školy, který připravila obec Žichlínek. 

Téměř od poloviny listopadu se všechny děti a žáci s učitelkami poctivě připravovali na svou nejvýznamnější prezentaci, kterou byla Vánoční besídka a jarmark ve společenském sále v Žichlínku. Pestrý program, do kterého se zapojily všechny děti mateřské školy a žáci základní školy, sledovalo přes 200 diváků, plný sál. Po představení si návštěvníci prohlíželi a kupovali výrobky vánočního jarmarku vystavené v bočních přísálích. Výtěžek z dobrovolného vstupného a jarmarečního prodeje bude využit na kulturní akce pro děti a žáky a pro doplnění pomůcek ve školní družině. 

Moc děkuji všem návštěvníkům, že vytvořili báječnou atmosféru pro vystupující děti. Vánoční dárek v podobě představení samy rády rozdaly a současně obdržely novou zkušenost prezentace na pódiu před zaplněným sálem i ocenění za svou poctivou přípravu na vystoupení. Obé jim zvýší sebedůvěru, a tak i budoucí úspěšnost.

Mateřská škola

Každý měsíc jsou děti návštěvníky divadelního představení. 25. září děti zhlédly Palečkovo dobrodružství, 18. října Perníkovou chaloupku a 23. listopadu příběh O sněhovém nadělení. A 12. prosince se samy staly hlavními aktéry na jevišti při vánoční besídce. 

A jaké další akce byly pro děti ve školce připraveny? Ve středu 13. září se jim přišli předvést noví prvňáčci při Aktovkovém dnu, 10. října se setkaly ve školce s rodiči při Mami, tati, pojď si hrát. Návštěva logopeda pod názvem Umím dobře vyslovovat hlásky proběhla 30. října. Na ni navazuje pravidelná práce logopedky, která dochází pravidelně do mateřské školky, aby dětem pomohla se zlepšováním výslovnosti. 1. listopadu se děti spolu s rodiči zúčastnily celoškolní Slavnosti světýlek. A 5. prosince je navštívil Mikuláš s tradičním doprovodem. Nadílka v mateřské školce přišla 15. prosince.

Základní škola

Netradiční olympiáda konaná 8. září spojila všechny děti od prvňáčků po páťáky s novým školním rokem. Téměř čtvrtina žáků velmi úspěšně reprezentovala školu 11. října v Běhu do lanškrounské sjezdovky. 1. listopadu se představily děti na Slavnosti světýlek, 5. prosince pro ně bylo připraveno bruslení s Mikulášem, anděly a čertem na Hale, 6. prosince s rodiči vytvářeli na Vánočních dílnách výrobky pro jarmark. A 22. prosince dostaly návštěvu vánoční pohádkové výstavy v muzeu a filmové představení v kině Lanškroun jako poděkování za svou dlouhodobou přípravu a velmi pěkné vystoupení na Vánoční besídce a jarmarku.

Škola a zemědělství

Nezapomínáme, že žichlínská škola je školou venkovskou. A že zemědělství není jen technický výraz vedle průmyslu a služeb. Děti musí odmala vědět, že „tvorba jídla“ od ochrany životního prostředí přes pěstování plodin a chov zvířectva po jejich konečné zpracování je základem pro jejich život. Proto všechny děti zkraje podzimu navštívily zahradnictví pana Skalického s přednáškou o pěstování zeleniny. Proto se všichni žáci zúčastní 5. ledna seminářů Zemědělství žije, kde se seznámí s ukázkami plodin a péče o ně, kde si i budou moci na umělém vemeni vyzkoušet, zda si dokážou nadojit mléko. Seznamování se základy pěstitelství a chovu užitkových zvířat budeme u žáků školy prohlubovat. I tím, že za podpory obce připravíme projekt zeleninových a bylinkových záhonů v zahradě školy.

Kolik nás je ve školním roce 2017/2018

Základní školu a Mateřskou školu Žichlínek navštěvuje ve školním roce 2017/2018 celkem 99 dětí. Ve dvou třídách mateřské školy je 53 dětí, v Beruškách (2 až 4leté) je 26 dětí, ve třídě Soviček je 27 dětí. Do tří tříd základní školy chodí 46 žáků. V první třídě je samostatný první postupný ročník s 12 žáky, ve druhé jsou spojeny druhý ročník (16 ž.) a třetí ročník (6 ž.), třetí třída spojuje čtvrtý ročník (6 ž.) a pátý ročník základní školní docházky (6 žáků). Školní družinu, otevřenou do 16 hodin, využívá 28 dětí.

Samostatné třídy podle ročníků ZŠ 2017/2018

Aby mohli být žáci vzděláváni v samostatných třídách podle postupných ročníků, rozšíříme počet tříd v příštím školním roce 2018/2019 na čtyři (podle počtu žáků přihlášených při zápisu do první třídy). Tedy samostatně první třída, stejně jako samostatně druhá pro 2. ročník i třetí pro 3. ročník. Spojeně by byla, jako v tomto školním roce, jen čtvrtá třída (12 žáků) pro čtvrtý (6 ž.) a pátý (6 ž.) ročník. 

Do roku 2018 Vám přeji pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů provázených láskou a porozuměním!

Mgr. Miloš Krejčí, ředitel Zakladní školy a Mateřské školy Žichlínek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu